Ny podd om ledning inom kultur och kreativa företag

I en ny poddserie kan du lära dig mer om managementfrågor inom kulturella och kreativa områden. I podden diskuterar yrkesverksamma och studenter aktuella frågor och utmaningar för verksamma inom kulturorganisationer och kreativa företag.

Julia Luttrup – Publicerad den 10 november 2021

Katja Lindqvist, Ruth Bedoya Lopez och Layla Husein.

I poddserien diskuteras samtida utmaningar vad gäller organisering och ledning inom kultur och kreativa företag med tidigare masterstudenter från institutionen för service management och tjänstevetenskap, med utgångspunkt i deras masteruppsatser. Yrkesverksamma inom området bjuds också in för att diskutera aktuella frågor som sällan diskuteras i media när det gäller det kulturella och kreativa området.

- På så sätt möjliggör podden en bredare diskussion av frågor av både samhälls- och forskningsintresse inom området kultur och kreativa företag, säger Katja Lindqvist, programledare för podden.

Katja Lindqvist är docent och universitetslektor och har under flera år drivit utvecklingen av masterinriktningen Culture and Creativity Management vid institutionen för service management och tjänstevetenskap  vid Lunds universitet som startade 2019.

Podden vänder sig till de som är intresserade av att lära sig mer om de kulturella och kreativa områdena, i synnerhet relaterade till management- och utvecklingsfrågor.

- Vi strävar efter att erbjuda något för både nuvarande och blivande studenter, forskare, beslutsfattare och yrkesverksamma inom det kulturella och kreativa området, men även en intresserad allmänhet, berättar Katja Lindqvist.

Poddserien har skapats inom ramen för det tvärvetenskapliga nätverket CROCUS, som fokuserar på kulturella och kreativa områden och har som mål att skapa en dynamisk och levande miljö som stärker både forskning och undervisning vid Campus Helsingborg.

Läs mer och lyssna på första avsnittet här: Episode 1: Innovation in library services – does it require a pandemic?