Institute for Public Affairs - nytt samarbete mellan samhällsvetare och ekonomer

Institutet verkar som en nationell mötesplats för samtal och debatt mellan forskare, praktiker och politiker. Utgångspunkten är att diskutera frågor som rör förvaltning och politik med fokus på policyrelevant kunskap och forskningens genomslag i samhället.

Ulrika Oredsson – Publicerad den 10 november 2021

Syftet med det flervetenskapliga initiativet är att dels skapa kontaktytor mellan forskare vid de olika fakulteterna vid Lunds universitet och dels sprida forskningsbaserad kunskap i form av webinarier, poddar och workshops.

- Vi hoppas att vårt arbete med plattformen kommer att öka uppmärksamheten för samhällsvetenskapernas möjligheter att förstå och i förlängningen lösa komplexa samhällsproblem och utmaningar. Vi hoppas att vi kan bidra med perspektiv som inte alltid finns i den offentliga debatten, säger Cecilia Cassinger, forskare i strategisk kommunikation på Campus Helsingborg som tillsammans med statsvetaren Niklas Altermark representerar samhällsvetenskapliga fakulteten i institutets ledningsgrupp.

Företagsekonomen Louise Bringselius är föreståndare för institutet och representerar Ekonomihögskolan tillsammans med nationalekonomen Andreas Bergh. Statsvetaren Patrik Hall från Malmö universitet och andra gästforskare är knutna till institutet.

Syftet med det flervetenskapliga initiativet är att dels skapa kontaktytor mellan forskare vid de olika fakulteterna vid Lunds universitet och dels sprida forskningsbaserad kunskap i form av webinarier, poddar och workshops.

Institutet är organiserat i fyra olika teman:

  • Berättelser om framtiden i Sverige - Temaledare: Andreas Bergh
  • Staden som institution, plats och gemenskap - Temaledare: Cecilia Cassinger
  • Byråkratens samvete - Temaledare: Niklas Altermark
  • Tillit och omdöme - Temaledare: Louise Bringselius

Höstens aktiviteter är i full gång. Programmet uppdateras kontinuerligt på institutets webbplats. Här kan du också läsa mer om verksamheten, se tidigare webinarier och få information om hur du engagerar dig.

Läs mer på institutets webbplats www.inspa.se