Transgender Day of Remembrance 19 november

Transgender Day of Remembrance (TDoR) är en dag för att hedra minnet av de vars liv förlorats genom våld mot transpersoner. Universitetet uppmärksammar dagen med en paneldiskussion om anställda och studenters transerfarenheter på Lunds universitet.

– Publicerad den 11 november 2021

Transgender Day of Remembrance (TDoR) är ett tillfälle att sörja och minnas, men också för att blicka framåt och verka för positiv förändring.

Tid och plats: 19 november 2021 15:00 till 17:00 | Seminarium. Hörsalen på Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund. Salen kan nås via ramp eller trappor, och är utrustad med hörslinga.

Vi välkomnar er till en paneldiskussion där vi pratar om anställdas och studenters transerfarenheter på Lunds universitet, och vad universitetet kan och borde göra för att förbättra dessa. Språk: Engelska   

Hur är det att studera eller arbeta på Lunds universitet? Vad finns det för exempel på god praxis, och vilka dåliga exempel finns? Vilka krav vill vi som anställda och studenter ställa på universitetet? Varmt välkomna att delta i konversationen!

I paneldiskussionen deltar bland andra vicerektor Jimmie Kristensson, en student från P6 samt en medlem från nätverket HBTQ-LU.

Ingen anmälan krävs, hörsalen har plats för 50 personer - först till kvarn-principen gäller.

 


Arrangörer

 

Nätverket HBTQ-LU och P6 (Projekt 6). P6 är en politisk och religiöst oberoende studentförening som arbetar med STI-, HIV- och graviditetsprevention samt sexual- och relationsfrågor. Målet är att få en större medvetenhet och ett säkrare sexuellt beteende bland Lunds studenter. P6 arbetar även för att öka respekten för olika individers sexualitet.

HBTQ-LU och P6 har ett gemensamt fokus för anställda och studenter med trans*erfarenhet (asterisken efter trans visar på en bredare definition än transperson, för att kunna inkludera fler perspektiv och erfarenheter).

Information in English at LU-website