Hoppa till huvudinnehåll

AI-centret "get.ai" etableras i Helsingborg

Idag presenterade Helsingborgs stad nästa steg i hur kommunen ska bli ledande inom tillämpad artificiell intelligens. Näringslivet etablerar AI-centret get.ai i samarbete med Lunds universitet och med stöd av Helsingborgs stad med ambitionen att bli ett av de AI-center som ingår i regeringens satsning ”AI innovation of Sweden”.

Eva Nelsson – Publicerad den 1 november 2019

Överst från vänster: Melina Katkić, NordAxon/Barrel AI, Anna Jähnke, (M) regionråd, David Nilsson Sträng, Hetch, nedre raden: Annika Olsson, rektor Campus Helsingborg, Peter Danielsson (M) KSO, Acke Salem, Edument, Niklas Silfverström, North Link AB. Foto: Björn Lindell

– Utvecklingen inom artificiell intelligens går fort. Tillämpning av AI ger många möjligheter såsom automatisering av arbetsuppgifter som hittills enbart människor ansetts kunna utföra, självkörande fordon och självreglerande energikonsumtion i den smarta, hållbara staden. Att flytta fram ambitionen med AI är något som vi på Lunds universitet och Campus Helsingborg vill göra, tillsammans med staden och externa aktörer. Lunds universitet har redan mycket forskning inom AI och vi kan vara med och göra testbäddar, testa och göra fel. Så skapas ofta innovationer, säger Annika Olsson, rektor på Campus Helsingborg, Lunds universitet.

– 2022 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer. Den resan vill vi gärna vara med på och det är därför vi lyfte detta initiativet i staden. Vi vill var med på resan där Helsingborg höjer ambitionen ytterligare och blir ledande inom tillämpad AI. Därför etablerar vi nu get.ai tillsammans, säger Melina Katkić, NordAxon/Barrel AI.

– Det handlar om att ta del av AI, vara duktiga på genomförande och få ut kunskapen. Digitalisering är inte att ersätta jobb, det är att få mer tid till annat, säger David Nilsson Sträng, grundare Hetch.

– Helsingborg är en stad med många företag som har mycket data och information. Vi ska bygga en kunskapsbas kring vad man kan göra och koppla ihop näringsliv, forskning och kommuner, säger Niklas Silfverström, grundare North Link.

– Vi som är med och startar centret arbetar redan med AI, men nu bygger vi upp ett kontaktnät och implementerar det i regionen, säger Acke Salem, VD Edument.

– AI spelar en central roll i omställningen av samhället. Region Skåne välkomnar därför den här satsningen. Den ligger helt i linje med det arbete vi bedriver inom regional utveckling och jag ser Helsingborg som en stark kandidat till att etablera ett framtida AI-center i Sydsverige. Vårdcentralen på Råå använder AI för att göra en första bedömning av varför personen har uppsökt vård. Läkaren kan då lägga ner mer tid på den mänskliga kontakten med patienten, säger Anna Jähnke (M) ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

– AI är ett av verktygen som vi kommer behöva arbeta med för att klara leverera tjänster och service med hög kvalitet när kostnadstrycket ökar och skatteunderlaget viker. Att automatisera och därmed underlätta för våra medarbetare att jobba med personliga möten, utvecklingsarbete och komplexa frågor är avgörande för hur vi arbetar smartare och blir en av Europas mest innovativa städer. Detta är också en möjlighet att dra hit fler företag och skapa arbetstillfällen, genom att det blir attraktivare att etablera sig här, säger Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

AI-centret är grundat av David Nilsson Sträng (HETCH), Melina Katkic (NordAxon/Barrel AI), Niclas Silfverström (Northlink) och Acke Salem (Edument). Helsingborgs stad kommer att stötta satsningen.