Anmälan till policyforum om hållbar välfärd

Arbetar du med hållbarhetsfrågor och är nyfiken på vad svenska befolkningen har för önskemål för förändringar? Välkommen till ett policyforum om hållbar välfärd med fokus på boende och utformning av allmänna platser.

– Publicerad den 10 maj 2022

Som sista steget för Socialhögskolans forskningsprojekt Hållbar välfärd för den nya generationens socialpolitik bjuder universitetet in olika samhällsaktörer för att diskutera policyförslag som har tagits fram genom medborgarforum (2020) och enkätstudie (2021).

Just nu finns det möjlighet för att anmäla dig till ett policyforum i Helsingborg, tisdagen den 7:e juni, som fokuserar på hur vi kan utforma våra allmänna platser och boendeområden på ett hållbart sätt?

Syftet med forumet är att:

  • sprida spännande policyförslag som tagits fram av medborgarforum genomförda under 2020,
  • dela resultat av vår enkätstudie som undersökt politiskt stöd för dessa förslag, samt att
  • diskutera vidare möjligheten för att utveckla socialpolitik som är socialt och miljömässigt hållbar.

Exempel på frågor vi kommer diskutera:

  • Vad stämmer överens med era erfarenheter av arbetet med hållbarhet, vad överraskar er?
  • Hur pass väl verkar nerifrån-perspektivet synkat med förändringsinitiativ och process som drivs av organisation som ni är verksamma inom?
  • Vilka möjligheter ser ni för ert fortsatta arbete med hållbarhetsfrågor?

Datum och tid: 7 juni, 18:00-20:30

Plats: Mindpark i Helsingborg (karta). Följ anvisning till GreenPark.

Kvällens schema:
18.00-18.30 Introduktion och presentation av forskningsresultat
18.30-19.00 Enkel middag på plats
19.15-20.30 Gemensam diskussion och avslutning

Anmäl dig här.