Hoppa till huvudinnehåll

“Delningsekonomin central för att lösa framtidens transporter”

Många hoppas att klimatpåfrestande singelresor i fossilburna bilar snart hör till historien. Kan nyckeln vara att vi börjar låna mer miljövänliga fordon? Forskare har undersökt frågan hur vi löser framtidens transporter.

Sanna Trygg – Publicerad den 5 juni 2022

Bremen är den stad som brukar beskrivas vara långt fram i Europa när  det gäller arbetet med hållbar mobilitet. Genom att satsa på små mobilitetshubbar i staden där stadsbor och besökare smidigt kan hyra exempelvis cykel, elspark eller bil har stadens resmönster och parkeringsbehov förändrats radikalt.

Hållbar mobilitet innebär enkelt uttryckt att en stad, genom att ha ökad tillgänglighet till fler transportdelningstjänster, frigör både parkeringsytor och vägytor. 

– Dessa nya värdefulla ytor används för att skapa grönytor som blir reglerande filter för både luft och vatten, säger Michael Johansson, forskare på Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg.

Effekten blir minskade koldioxidutsläpp och nya sätt att färdas, där vi inte längre främst gör fossilbaserade singelresor.

– I framtidens samhälle kommer du inte att behöva äga din egen bil. Du kommer i högre utsträckning att kunna låna eller hyra den bil, cykel eller elspark som du behöver för att ta dig till jobbet, aktiviteter eller till skola. Delningsekonomin är helt central för att lösa framtidens transporter, säger Torleif Bramryd, professor på institutionen för service management och tjänstevetenskap. 

Torleif Bramryd och Michael Johnsson har tillsammans med europeiska kollegor studerat hållbar mobilitet i det sju år långa EU-projektet Share-North. Forskarna har särskilt fokuserat på hur bildelningstjänster och andra former av delade person- och godstransporter påverkar utsläppsnivåer och livskvalité i städer.

Studien har bland annat mynnat ut i en guide (se faktaruta) som riktar sig till stadsplanerare, beslutsfattare och andra som  är intresserade av framtidens hållbara transportlösningar.

– Guiden är väldigt “hands on” med praktiska råd och tips på hur en stad kan planera för färre fossilbaserade transporter och hur man kan göra detta utan att det upplevs som en uppoffring, säger Michael Johansson.

Bremen i framkant

Bremen är den stad som brukar beskrivas vara långt fram i Europa när  det gäller arbetet med hållbar mobilitet. Genom att satsa på små mobilitetshubbar i staden där stadsbor och besökare smidigt kan hyra exempelvis cykel, elspark eller bil har stadens resmönster och parkeringsbehov förändrats radikalt.

– Bremen har satsat på bytespunkter, så kallade mobilitetshubbar, mellan olika hållbara trafikslag, där du kan smidigt hyra en bil eller cykel mitt i staden. Eller ta kollektivtrafik eller taxi för den delen. På det sättet har de fått  ner den så kallade parkeringsnormen, som i Sverige och i de flesta länder är hög. Det betyder att Bremen i dag har en situation där folk i många områden helt enkelt inte behöver äga egen bil för att bo i en stad, i alla fall inte behöva äga två bilar, säger Michael Johansson.

Är den privata bilen ute ur bilden helt? Även den elbaserade?

– Nja, bilen kommer visserligen att behövas. Frågan handlar mer om el eller gas är framtidens lösning? De batteridrivna elbilarnas förträfflighet kompliceras av att de består av metaller som litium och oftast även kobolt, nickel och mangan, vilket innebär en miljömässig, säger Torleif Bramryd. 

Ur en cirkulär synvinkel har biogasbilarna en annan fördel som ibland glöms bort.

– Biogasbilarna bidrar till kretsloppstänkandet eftersom de skapar ett ekonomiskt incitament för att ta tillvara det kommunala avfallet som biogasråvara. Att skapa dessa nationella resurser är ju en fråga som aktualiserats i och med den ryska invasionen av Ukraina med brist på såväl drivmedel som gödselmedel, säger Torleif Bramryd

Var detta intressant läsning? Välkommen att lyssna på  Michael Johansson  och Torleif Bramryds panelsamtal under Our Future City 7 juni. Michael Glotz-Richter, vid Bremens Trafik- och Miljöministerium medverkar liksom Vois medgrundare Douglas Stark.

Samtalet kommer kretsa kring följande frågor:

  • Vilka framgångsfaktorer och drivkrafter finns för hållbar mobilitet?
  • Vilka förutsättningar behövs för att skapa en hållbar mobilitet?
  • Vilken nytta har samhället av hållbar mobilitet, och hur kan frigjorda ytor användas för att skapa olika ekosystemtjänster?
  • Vilken nytta har privatpersoner och företag av hållbar mobilitet  och de miljömässiga och sociala förutsättningar detta skapar?

Samtalet riktar  sig  till dig som arbetar med strategiskt med stadsbyggnad och/eller frågor som rör samhällsutveckling och arkitektur. Även du som arbetar med, eller är intresserad av framtidens transporter har behållning av innehållet. Du hittar hela programmet här.

 

Argument för minskat urbant bilberoende

  • Bildelningstjänster är ett verktyg för att reducera bilberoendet, minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn och på så vis öka städernas livskvalitet
  • Bildelningstjänster uppmuntrar till hållbar mobilitet som gång, cykel och kollektivtrafik
  • Bildelningstjänster frigör utrymme i städer som kan användas till parker, grönområden och andra mötesplatser
  • Desto större tillgänglighet till bildelningstjänster desto större sannolikhet till minskat eget privat bilägande
  • Utan lokalpolitisk stöttning för bildelning och hållbar mobilitet erbjuds inte möjligheter till alla fördelar. Det krävs tydliga policies och samverkan 

Mer info om projektet och gratis nedladdning av boken via länken: