Hoppa till huvudinnehåll

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning i fokus

Studentföreningar och institutioner på Campus Helsingborg går samman för att uppmärksamma diskriminering i samband med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, under tvådagarsevenemanget Campus mot trakasserier den 30 november - 1 december.

– Publicerad den 2 november 2022

I år kommer Campus mot trakasserier fokusera på diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Projektgruppen består av Benjamin, August och Caroline från Agora och Ing-sektionen.

För att belysa årets tema har en rad föreläsare bjudits in, bland annat Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg från den prisade Ångestpodden. Under en lunchföreläsning kan man även lyssna på Göran "Jojje" Wallin som efter en svår trafikolycka lever med funktionsnedsättning och höra hur löpningen hjälpte honom tillbaka till livet. 
 
Caroline Hermansson från studentföreningen Agora är projektledare för Campus mot trakasserier och hoppas att studenter, anställda på Campus Helsingborg samt det lokala näringslivet tar chansen att lära sig mer om olika aspekter av funktionsnedsättning och hur diskriminering på grund av funktionsnedsättning kan yttra sig. 

- Vi tycker det är viktigt att lyfta eftersom det skapar en medvetenhet och kunskap som är av betydelse genom hela livet, säger Caroline Hermansson. 
 
Tillsammans med sina projektkollegor Benjamin Nilsson Lundqvist och August Åkesson har de satt ihop ett gediget program som de hoppas kan spegla olika frågor inom ämnet och samtidigt locka besökare. 

- Vi har lyckats boka några riktigt spännande föreläsare som jag tror att många vill lyssna på! säger Caroline Hermansson.
 
Avdelningen för Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet kommer att berätta om funktionsnedsättning i studentlivet och arbetslivet och vilket stöd som finns att få från universitetet. För de som vill fördjupa sig ytterligare i temat arrangeras en paneldebatt där publiken också kan delta. Även Antidiskrimineringsbyrån är inbjuden för att berätta om olika fall av diskriminering. 
 
Under evenemanget kan besökare möta olika organisationer och företag som ställer ut på en mässa där studenter och medarbetare kan lära sig mer om diskriminering på grund av funktionsnedsättning.  Alla aktiviteter sker på Campus Helsingborgs nya våningsplan C7.

Mer information och fullständigt program samt anmälning publiceras på Facebookeventet Campus mot trakasserier
 

Fakta:

Funktionsnedsättning är en av lagens sju diskrimineringsgrunder och innebär varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen, www.do.se