Framtidens möten utreds

Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka digitaliseringen av mötesindustrin.

Erika Fransson – Publicerad den 4 oktober 2021

"Pandemin har tvingat fram ett antal förändringar inom mötesindustrin. De kommande åren kommer branschen sannolikt präglas av fortsatt digitalisering och utveckling av tjänster anpassade för olika typer av möten." Det säger Jörgen Eksell, projektledare för studien.

Besöksnäringen har drabbats svårt av Covid-19 pandemin. Sedan WHO deklarerade global pandemi i mars 2020 har branschens förutsättningar förändrats radikalt. Även mötesindustrin har under denna tid prövats på ett exceptionellt sätt.

– Pandemin har tvingat fram ett antal förändringar inom mötesindustrin. De kommande åren kommer branschen sannolikt präglas av fortsatt digitalisering och utveckling av tjänster anpassade för olika typer av möten, säger Jörgen Eksell, projektledare för studien. 

I projektet Framtidens mötesindustri: affärsmodeller, interaktioner och värdskap i digitaliseringens tidsålder kommer vi undersöka ett antal frågor med utgångspunkt i ett strategiskt kommunikativt perspektiv.

Bakom ansökan står forskarna Jörgen Eksell, Maria Månsson och Emelie Adamsson från Institutionen för strategisk kommunikation.

Inom projektet kommer en kartläggning och analys över internationell och nationell mötesindustrins utmaningar att genomföras för att belysa hur nya erbjudanden paketeras och kommuniceras till målgrupper och andra intressenter.

För att förstå hur mötesformen gör skillnad för deltagarna och hur kommunikation mellan deltagarna samt mötesformen kan anpassas efter sammankomstens syfte kommer interaktioner mellan gäster i olika typer av möten också studeras etnografiskt.

Även digitaliseringens konsekvenser för värdskapet och gästfriheten inom mötesindustrin kommer att undersökas. Särskilt fokus ligger på hur värdskapet kan omsättas i hybrida och digitala möten.

Projektet som finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsråd (BFUF) inleds i början av 2022. Närmast kommer en Postdoktoranställning i strategisk kommunikation utlysas som kopplas till projektet.

 

Du hittar mer om denna forskning på projektsidan

Framtidens mötesindustri