Framtidsveckan 2021 - anmäl dig nu!

Spelutvecklares arbetskultur, nya drivmedel och framtidens turism. Programpunkterna på årets upplaga av Framtidsveckan är lika högaktuella som relevanta. Vill du vara med? Du kan delta fysiskt eller digitalt.

Sanna Trygg – Publicerad den 15 september 2021

Spelutvecklares arbetsliv är en av många frågor som diskuteras under Framtidsveckan.

Under Framtidsveckan lyfter Lunds universitet angelägna och avgörande frågor för framtiden. Varmt välkommen att lyssna på fördjupande samtal där våra forskare samtalar om en rad aktuella ämnen.

Framtidsveckan vänder sig till en bred allmänhet. Programpunkterna är relevanta för dig inom näringsliv och offentlig sektor. Nedanför respektive programpunkt finns information om vem eller vilka den specifika programpunkten vänder sig till.

Framtidsveckan äger rum på E7, Campus Helsingborg. Seminarierna livesänds också vilket betyder att även du som befinner dig på annan ort kan delta digitalt.

Måndag 18 oktober

 • Kl 12.00-13.00   Passion eller profit - ny forskning om spelutvecklares arbetsliv

Många som söker sig till dataspelsbranschen gör det för att få utlopp för sin kreativitet och jobba med sitt stora intresse, dataspel. Samtidigt ryktas det om otrygga anställningar, långa arbetsdagar och gratisjobb. Våra forskare har studerat arbetsvillkoren och arbetskulturen inom denna framtidsbransch. I det här seminariet delar de med sig av sin kunskap.

Det här samtalet vänder sig till dig som arbetar med dataspelsutveckling, som anställd eller arbetsgivare. 

Det vänder sig också till dig som jobbar med arbetsplatsrelaterade frågor, exempelvis fackförbund. Även du som är intresserad av framtidens arbetsmarknad i  allmänhet eller dataspel i synnerhet har behållning av innehållet.

LÄS MER OM SEMINARIET OCH ANMÄL DIG PÅ LU.SE

 • Kl 14.00-15.00 Genombrott för antikonsumism–ambivalensens potential för ett hållbart samhälle

Är det bättre att åka tåg till Prag än charter till Mallorca? Eller köpa en ny elbil och skrota den gamla? Hur mycket påverkar egentligen mina vardagsbeslut klimatet? I detta samtal diskuterar forskare sambandet mellan hållbar konsumtion och  modern livsstil. Går det alls ihop?

 • Carys Egan-Wyer, fil dr i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

 • Henrik Andersson, fil dr i filosofi, Filosofiska Institutionen, Lunds universitet

 • Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation, Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg, Lunds universitet

 • Lena Lövendahl och Stig Broqvist, Jordens vänner

Det här samtalet vänder sig till dig som är allmänt intresserad av konsumtion och hållbarhet. 

Det vänder sig också till yrkesverksamma inom exempelvis detaljhandel liksom personer som arbetar med turism-och destinationsutveckling.

LÄS MER OM SEMINARIET OCH ANMÄL DIG PÅ LU.SE

Tisdag 19  oktober 

Kl 10.00-11.00 Genombrott för nya drivmedel - stadens ängar kan driva framtidens bil

Gräs från Helsingborg kan förse cirka 250 gasbilar med drivmedel - varje år. Ny forskning visar potentialen i att skapa biogas från insamlat klippt gräs i staden. 

 • Michael Johansson, forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, från Campus Helsingborg, Lunds universitet.

 • Torleif Bramryd, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, från Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Det här samtalet vänder sig till dig som är privat eller professionellt intresserad av drivmedel och nya lösningar på klimatpolitiska problem. 

Även du som arbetar med stadsutveckling eller grön arkitektur  har behållning av innehållet.

LÄS MER OM SEMINARIET OCH ANMÄL DIG PÅ LU.SE

Kl 12.00-13.00 Det politiska spelet - därför behövs maktspel på jobbet

Maktspel eller konstruktiv organisationsutveckling? Organisationspolitik ses ofta som något negativt och för tankarna till fult maktspel men är i själva verket avgörande för att organisationer ska fungera. I detta seminarium diskuterar Johan Alvehus varför organisationspolitik bör ses som en fundamental del av ledarskap.

Det här seminariet vänder sig till dig som är chef eller leder en organisation och som vill reflektera över sitt ledarskap.

Det vänder sig också till dig som anställd och som arbetar i en organisation.

LÄS MER OM SEMINARIET OCH ANMÄL DIG PÅ LU.SE

Kl 13.00-14.00 En levande landsbygd efter corona - så når vi dit

En hub i den gamla brandstationen? Samverkan mellan verksamheter på landet? Gemensamma kontor för bybor? Foodtrucks på landet? Pandemin har satt ökat fokus på behovet av sociala samlings- och mötesplatser för dem som jobbar hemma. Hur når vi dit? Och vad vet vi idag?

 • Michael Johansson, forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, från Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Det här samtalet vänder sig till dig som arbetar hemma och som är intresserad av destinationsutveckling av din hemort. 

Det vänder sig också till dig som arbetar med stadsutveckling och regional planering. 

Även du som arbetar med företagsutveckling, sociala mötesplatser, företagskultur, organisationsutveckling och hubbar kan med fördel ta del av innehållet.

LÄS MER OM SEMINARIET OCH ANMÄL DIG PÅ LU.SE

Kl.14.30-15.30 Möjligt genombrott för nya resmönster – ett fördjupande samtal om framtidens turism

Pandemin har inneburit förändrade resemönster. Istället för lyxiga weekendresor över Atlanten har många vandrat i svenska fjäll och lokala naturreservat. Men är eran med vinterresor till Thailand över? Kommer de nya resmönstern att hålla i sig? Och vad krävs för att klara sig inom besöksnäringen framöver?

Det här samtalet vänder sig till dig som arbetar inom turism och besöksnäring. Det passar även dig som arbetar med destinationsutveckling, företagsutveckling, företagskultur och organisationsutveckling. Samtalet modereras av Magnus Adenskog.

LÄS MER OM SEMINARIET OCH ANMÄL DIG PÅ LU.SE

Kl 15.45-19.00 Work-shop med Vattenhallen Science Center

Hur får jag mina elever intresserade av vetenskap? Välkommen till en inspirerande och lärorik kväll där vi bjuder på det bästa från universitetet.

 • Inspirationsföreläsning med forskaren Pernilla Derwik vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Workshop med Vattenhallen Science Center
 • Studiebesök på RecoLab  

Workshopen vänder sig till dig som är högstadie- eller gymnasielärare i nordvästra Skåne. Observera att föranmälan krävs.

KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG TILL VATTENHALLENS WORK-SHOP

20 oktober 

Kl 10.00-11.00 Vad vi kan lära oss  av New Public Management och tillitsstyrning

Tillitsstyrning har lanserats som ett alternativ till New Public Management (NPM). Men vad betyder det egentligen att lita på professionella? Och är tillitsstyrning egentligen så väsenskilt från NPM som det hävdas?

Det här seminariet vänder sig till dig som är chef eller leder en organisation och som vill reflektera över sitt ledarskap.

Det vänder sig också till dig som arbetar med  organisationsutveckling.

LÄS MER OM SEMINARIET OCH ANMÄL DIG PÅ LU.SE

Kl 11.00-12.00  Ansiktsmasker och ekosystemtjänster - så växer nya resurser fram

Skog, avfall och gener. Dessa är exempel på saker som ofta beskrivs som framtidens resurser. Men hur blir något en resurs? Vilka faktorer ligger bakom att vi plötsligt börjar att se ansiktsmasken som en resurs? Det reder vi ut i detta samtal.

 • Hervé Corvellec, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

Det här samtalet vänder sig till dig som är intresserad av filosofi, resurser, processer och hållbar utveckling.

LÄS MER OM SEMINARIET OCH ANMÄL DIG PÅ LU.SE

21 oktober

Kl 10.00-11.00 Genombrott för näthandel - men hur hanterar vi bäst returer?

Fler och fler handlar på nätet. Men den ökade digitala handeln innebär också en avsevärt större mängd returer, vilket kan bli en dyr affär för handlarna. Forskarna Klas Hjort, Stefan Karlsson och Daniel Hellström har studerat fenomenet och delar med sig av råd och tips. 

Det här  samtalet vänder sig också till dig som  arbetar inom handel, logistik, hållbarhet eller konsumtion. 

Det här seminariet vänder sig också till dig som är intresserad av e-handel, trender inom logistik och framtida konsumtion eller som är allmänt intresserad av pågående samhällsskeenden och som funderar på sitt ekologiska fotavtryck.

LÄS MER OM SEMINARIET OCH ANMÄL DIG PÅ LU.SE

Kl 13.00-14.00 Så kan samverkan mellan kommun och akademi stödja hälsosamt åldrande

Forskningen om åldrande och hälsa är väl etablerad. Det råder ingen brist på ny kunskap om exempelvis demensvård. Men forskningsresultaten når alltför sällan in i den praktiska verksamheten. I det här samtalet resonerar vi om hur gapet mellan forskning och kommunal verksamhet kan minska.

 • Susanne Iwarsson, legitimerad arbetsterapeut, professor i gerontologi, och Lisa Ekstam, legitimerad arbetsterapeut, docent i arbetsterapi, Institutionen för hälsovetenskaper och Centre for Ageing and Supportive Environments, CASE, Lunds universitet[SI1] 

 • Annika Andersson, omsorgsdirektör, Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad

Samtalet vänder sig till dig som arbetar inom exempelvis äldreomsorg eller geriatrik samt dig som arbetar med lednings- eller kompetensutvecklingsfrågor inom sådana verksamheter på kommunal, regional eller nationell nivå. Samtalet är också intressant för utbildningsanordnare, forskare, politiker, med flera.

LÄS MER OM SEMINARIET OCH ANMÄL DIG PÅ LU.SE

kl 14.00-15.00 Genombrott för hållbar turism - ett  samtal om överturism och framtidens resande

Hur är vårt begär efter att resa förenligt med hållbar urban turism?  I detta samtal diskuterar Cecilia Cassinger och Jan Henrik Nilsson framtidens resande från ett hållbarhetsperspektiv.

Det här samtalet vänder sig till dig som är allmänt intresserad av konsumtion, resande, sociala mönster och hållbarhet. Samtalet modereras av Sanna Trygg.

Det vänder sig också till yrkesverksamma inom exempelvis detaljhandel liksom personer som arbetar med turism-och destinationsutveckling.

LÄS MER OM SEMINARIET OCH ANMÄL DIG PÅ LU.SE

Kl: 15.00-16.00 Genombrott för nytt ledarskap – att möta pandemins möjligheter och utmaningar

Dina anställda vill gärna ha friheten att jobba hemifrån, men det är samtidigt ditt ansvar att hålla ihop gruppen och utveckla verksamheten. En del tycker att digitala möten är det mest effektiva, men andra klagar över bristen på dialog och engagemang. Medarbetare skapar informella grupperingar i digitala medier – nya idéer föds, men det är samtidigt svårt att få ihop helheten. Vilken väg är rätt att gå?

 • Charlotte Simonsson, docent på Institutionen för strategisk kommunikation

 • Mats Heide, professor på Institutionen för strategisk kommunikation

 • Magnus Lindén, docent på Institutionen för psykologi

Det här seminariet vänder sig till dig som är chef eller leder en organisation och som vill reflektera över sitt ledarskap. Samtalet modereras av Anna-Maria Erling.

Det vänder sig också till dig som arbetar med  organisationsutveckling.

LÄS MER OM SEMINARIET OCH ANMÄL DIG PÅ LU.SE

Evenemanget är en del av Framtidsveckan 18-24 oktober 2021 vid Lunds universitet. Se hela veckans program här – lu.se/framtidsveckan.

I dessa tider värnar vi speciellt om alla deltagares säkerhet och hälsa och Framtidsveckan följer Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer. Evenemang, lokaler och logistik under veckan kommer att ta hänsyn till uppsatta coronarekommendationer. Vi uppmanar alla som känner minsta symptom på förkylning eller annan sjukdom att stanna hemma.

Vad är Framtidsveckan?

Framtidsveckan vid Lunds universitet är en universitetsgemensam satsning med syftet att ge universitetet tillfälle att lyfta angelägna och avgörande frågor för framtiden under ett gemensamt tema.

Arrangemangen ska vara populärvetenskapliga och locka intresserade såväl inom som utom akademin.

Se hela veckans program här – lu.se/framtidsveckan.