Hoppa till huvudinnehåll

Fredagsmagasinet om hållbara städer

Städer står idag inför olika miljömässiga och sociala hållbarhetsutmaningar kopplade till exempelvis bevarande av biologisk mångfald och klimatanpassning samt stadsbornas välbefinnande. Vad innebär det att styra hållbar stadsutveckling? Vilka spänningar finns mellan stadsplaneringsprocesser, policys och spontana praktiker i stadsrummet? I detta avsnitt av Fredagsmagasinet undersöker fem forskare dessa frågor utifrån olika perspektiv.

– Publicerad den 14 June 2022

Skärmbild.

Medverkande:

– Niklas Altermark, docent i statsvetenskap, Lunds universitet

– Jonas Bylund, fil. dr i kulturgeografi, Kungliga tekniska högskolan (KTH)

– Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation, Lunds universitet

– Cecilia Fredriksson, professor i etnologi, Lunds universitet

– Marcus Knutagård, docent i socialt arbete, Lunds universitet

Programmet är producerat av Institute for Public Affairs (INSPA) som är en samverkansplattform vid Lunds universitet där bland annat Niklas Altermark och Cecilia Cassinger är verksamma. Du kan se programmet här.

Läs mer på www.inspa.se