Hoppa till huvudinnehåll

Klart vilka projekt som får medel från Kompetensfonden

Forskning om hållbart chefskap, framtidens bibliotek, fossilfria godstransporter och hur professionella skapar värdighet i mötet med hjälpsökande. Det är fyra projekt vid Campus Helsingborg som nyligen beviljats medel från Helsingborgs stad genom Kompetensfonden.

– Publicerad den 11 januari 2023

Photo by Jacob Ekelund on Unsplash

Varje år bidrar Helsingborgs stad med medel för utvecklings- och forskningsprojekt där medlen används för projekt som stärker högre utbildning, forskning och samverkan i och kring Helsingborg.
Fyra projekt i kategorin forskning har beviljats medel från Kompetensfonden till den sammantagna summan av 1 miljon kronor.  

- Vi är glada och tacksamma att forskningsmiljön på Campus Helsingborg fortsätter att stöttas av Helsingborgs stad genom Kompetensfonden. Det gagnar inte bara universitetet utan hela staden och samhället, säger Charlotta Johnsson, rektor Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Ansökningarna har behandlats av Strategiska utskottet på Campus Helsingborg. De har därefter skickats till en beredningsgrupp samt en styrgrupp i Helsingborg stad för slutgiltigt beslut. Pengarna delades ut i januari 2023. 

Följande projekt har beviljats medel i kategorin Forskning:

  • Det ovärdiga i att vara hungrig och det ovärdiga i att behöva ta emot mat: Hur skapar professionella värdighet i mötet med hjälpsökande? Maria Söderberg, Socialhögskolan
  • Hållbart chefskap och chefers arbetsmiljö. Ulrika Westrup, Institutionen för tjänstevetenskap
  • Innovativa lösningar och strategisk förändring för fossilfria godstransportsystem.  Henrik Pålsson, Avdelningen för förpackningslogistik, Institutionen för designvetenskaper. 
  • Tjänsteinnovation för framtidens bibliotek. Katja Lindqvist, Institutionen för tjänstevetenskap