Många söker till Campus Helsingborg

Antalet sökande till något av Campus Helsingborg program med start hösten 2021 uppgår till 8800. Det är 700 fler antal sökande än i fjor.

Sanna Trygg – Publicerad den 21 april 2021

"Det här är enormt glädjande för oss. Vi har unika utbildningar som ligger helt rätt i tiden." Det säger Charlotta Johnsson, rektor på Campus Helsingborg.

När möjligheten att söka till en universitetsutbildning stängde den 15 april hade 8810 personer sökt någon av programmen på Campus Helsingborg. Motsvarande siffra föregående år var 8105.

– Det här är enormt glädjande för oss. Vi har unika utbildningar som ligger helt rätt i tiden, säger Charlotta Johnsson, rektor på Campus Helsingborg.

Anledningarna till att fler och fler söker sig till Lunds universitets filial i norr kan vara flera. Drygt 419 000 personer hade enligt UHR sökt till universitetsstudier med start höstterminen 2021, vilket är rekord. Det är med andra ord ovanligt många som vill studera på något av landets universitet. 

–  Vi här på Campus har gjort många kommunikativa insatser för att visa upp våra utbildningar och inte minst fördelarna med att studera här. Jag vågar tro att det också kan spela in, säger Charlotta Johnsson.

Flest sökande hade socionomprogrammet dit 2022 personer sökt. Programmet Logistics Service Management hade 695 sökande vilket var en ökning mot i fjor då 432 personer sökte samma program.

Antal sökande 2021 uppdelat efter program

 • Strategisk kommunikation 561
 • Strategisk kommunikation och digitala medier 571
 • Elektroteknik med automationsteknik 252
 • Datateknik 511
 • Byggteknik - järnvägsteknik 168
 • Byggteknik - väg- och trafikteknik 208
 • Byggteknik med arkitektur 689
 • Tekniskt basår
  • teknisk inriktning 717
  • naturvetenskaplig inriktning 665
 • Logistics Service Management 695
 • Service Management, Hälsa  370
 • Service Management, Retail 589
 • Service Management, Turism  och hotell 331
 • Modevetenskap 352
 • Socionomprogrammet 2022

Totalt antal sökande: 8810

Kontakt:

Charlotta Johnsson, rektor Campus Helsingborg, tel 0706-40 87 89