Hoppa till huvudinnehåll

Nära 8000 personer har sökt till program på Campus Helsingborg

Intresset för att börja studera ligger på en jämn nivå i Sverige, så även på Lunds universitet i Helsingborg. Antalet sökande till något av programmen på Campus Helsingborg med start hösten 2023 har ökat med 1,3 % från förra året.

– Publicerad den 20 april 2023

När möjligheten att söka till en universitetsutbildning stängde den 17 april hade 7952 personer sökt till någon av programmen på Campus Helsingborg. Motsvarande siffra föregående år var 7852 vilket innebär att söktrycket ligger kvar på en jämn nivå. Under pandemiåret 2021 var söktrycket som högst, då var det 8890 personer som ansökte.

Utbildningarna inom Service management är de program som ökar mest sedan föregående år från 1642 till 1834 sökande, en ökning på 12%. Flest totalt antal sökande hade socionomprogrammet med 1584 sökande.

– Vi ser fram emot att välkomna alla nya studenter i höst och är glada över alla som har sökt hit, säger Charlotta Johnsson, rektor på Campus Helsingborg.

Antagningsbeskedet skickas ut den 12 juli och för att behålla sin plats behöver man tacka ja senast 21 juli. 

Antal sökande 2023 uppdelat efter program:

Strategisk kommunikation 451
Strategisk kommunikation och digitala medier 483
Elektroteknik med automationsteknik 261
Datateknik 603
Byggteknik - järnvägsteknik 141
Byggteknik - väg- och trafikteknik 148
Byggteknik med arkitektur 593
Tekniskt basår
teknisk inriktning 866
naturvetenskaplig inriktning 519
Logistics Service Management 569
Service Management, Hälsa  381
Service Management, Retail 596
Service Management, Turism och hotell 288
Modevetenskap 361
Socionomprogrammet 1584
Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet 108
Totalt antal sökande: 7952

Kontakt:

Charlotta Johnsson, rektor Campus Helsingborg, tel 0706-40 87 89