Hoppa till huvudinnehåll

Nyskapande projekt uppmuntras på Campus Helsingborg

Nu har anställda på Lunds universitet med placering på Campus Helsingborg möjlighet att söka pengar till projekt inom forskning eller samverkan för att fortsätta utveckla sina verksamheter på Campus Helsingborg. Det införs också en ”pionjärspeng” där anställda ytterligare uppmuntras att testa något nytt.

– Publicerad den 10 juli 2023

Campus Helsingborgs byggnad utsikt. Foto.

Sedan starten år 2000 har Lunds universitets verksamhet på Campus Helsingborg präglas av pionjärskap och ständig utveckling. Utbildning och forskning sker över gränserna och i nära samverkan med företag och offentlig sektor. För att fortsätta stärka arbetet har Universitetsstyrelsen vid Lunds universitet avsatt strategiska medel om 8 mnkr i budgeten för år 2024.  

Genom olika utlysningar under perioden kan anställda ansöka för projekt som antingen vill skapa nya tvärvetenskapliga satsningar, stödja redan etablerade tvärvetenskapliga satsningar eller för projekt som uppmuntrar till pionjärskap och nytänkande. En del av pengarna kommer även att gå till en utvald strategisk satsning som Campus Helsingborgs styrelse beslutar. 

Några exempel på aktiviteter som kan genomföras inom ramen för ”pionjärspengen” är projekt som på nya sätt kan samverka med omgivande samhället eller projekt som på ett nytt sätt vill nå ut med forskning eller utbildning. Det kan också handla om att utveckla lokaler för forskning, utbildning eller samverkan. 

- Här på Campus Helsingborg finns många projekt med stor tillväxtpotential som genom detta kan få fortsatt stöd. Det ska också bli spännande att ta del av alla nyskapande idéer under de kommande åren som jag är övertygad om finns bland anställda här, säger Charlotta Johnsson, rektor på Campus Helsingborg. 

Just nu är utlysningen för att söka medel för forskning och samverkan öppen, en utlysning för projekt som vill utveckla utbildning öppnar under hösten 2023.