Öppna föreläsningar om framtidens stadsliv

Nätverket Crocus bjuder in till samtal om kreativa ytor i städer. Föreläsningarna är öppna för allmänheten.

– Publicerad den 23 mars 2021

Evenemanget äger rum 14 april kl 9-12 och är digitalt.

Program

9.15 Welcome

Cecilia Fredriksson

9.30  Public art in urban development projects

Mattias Kärrholm, Department of Architecture and the Built Environment, Lund University

9.45 Is it possible to plan for creativity? 

Björn Bensdorp-Redestam, Urban Planning Administration, Helsingborg

Break  

10.15 Art for cities in transformation

Cecilia Cassinger, Department of Strategic Communication, Lund University 

10.30 Artscape –promoting public art for everyone

Daniel Wakeham & Tor Hedendahl, Artscape

Break 

11-12 Panel discussion

Mattias Kärrholm, Björn Bensdorp-Redestam, Cecilia Cassinger and Daniel Wakeham. 

Moderator: Ida de Wit Sandström

Praktisk information

Möteslänk: https://lu-se.zoom.us/j/69915553442 (föranmälan behövs ej)

Om nätverket Crocus: https://www.ism.lu.se/crocus-kulturens-rum-och-kreativitetens-villkor/om-natverket