Rekordmånga vill ta sin master vid Campus Helsingborg

Antalet personer som vill få en masterexamen inom strategisk kommunikation eller service management från Campus Helsingborg, Lunds universitet, är i år ovanligt högt. Respektive program har slagit rekord gällande antalet sökande till höstterminen 2021.

Sanna Trygg – Publicerad den 16 februari 2021

På Campus Helsingborg studerar idag kring 4000 studenter. Målet är att lärosätet ska växa ytterligare framöver genom att fler utbildningar kan etableras.

27 000 personer sökte i januari 2021 till något av Lunds universitets många program på avancerad nivå, även kallade masterprogram.

Lunds universitet är således det universitet i Sverige som haft flest ansökningar inför höstterminen 2021. På andra plats ligger Kungliga Tekniska Högskolan som hade 17 000 sökanden till sina masterprogram.

– Hela 1054 personer sökte i år till vårt masterprogram, vilket är fantastiskt glädjande. Det finns i nuläget 90 platser så konkurrensen var ovanligt tuff i år, säger Mattias Wengelin, prefekt vid Institutionen för Service Management.

Föregående år var motsvarande siffra 1003 personer. Programmet har fem inriktningar. Den inriktning med flest antal sökande 2021 och 2020 var Supply Chain Management som fokuserar på logistik och handel. 

 – Det här är ju ett rekord och vi är väldigt glada för att fler hittar till våra utbildningar och till Campus Helsingborg. Våra studenter får en bra inblick i tjänstesektorn och dessutom vet vi att studenterna får jobb. Helsingborgs Hamn är dessutom Sveriges näst största containerhamn och en av norra Europas ledande hamnar.  Vill någon studera exempelvis logistik är Campus Helsingborg rätt plats, säger Mattias Wengelin.

Även intresset för att studera strategisk kommunikation på avancerad nivå är i år högt. Masterprogrammet i strategisk kommunikation hade år 2021 607 sökande. Föregående år var motsvarande siffra 490 till de 40 platserna på programmet.

–Vi kan nöjt konstatera att ansökningarna ökat med 25 procent i jämförelse med i fjor. Vi tror att våra program ligger rätt i tiden, pandemin har satt fokus på just kommunikation och värdet av att arbeta strategiskt med den frågan när en kris uppstår, säger Nils Gustafsson, prefekt vid Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg.

På Campus Helsingborg studerar idag kring 4000 studenter. 

– Vi är enormt glada för att vårt arbete går åt rätt håll och att fler studenter får upp ögonen för Campus Helsingborg. Vi vill att Campus ska växa ytterligare, säger Charlotta Johnsson rektor på Campus Helsingborg.

Mer information:

Det finns på Institutionen för Service Management ett program på avancerad nivå. Programmen är tvåårigt med följande inriktningar:

  • Culture and Creativity Management

  • Retail

  • Sustainable Management

  • Supply Chain Management

  • Tourism

https://www.ism.lu.se/utbildning/masterprogram-i-service-management

Det finns på Institutionen för Strategisk kommunikation ett program på avancerad nivå. Programmet är tvåårigt och heter Masterprogram i strategisk kommunikation. 

https://www.isk.lu.se/utbildning/masterprogram

För ytterligare frågor:

Mattias Wengelin, prefekt för Institutionen för Service Management

+46 42 35 66 57

Nils Gustafsson, prefekt för Institutionen för Strategisk kommunikation

073-6626456

Charlotta Johnsson, rektor för Campus Helsingborg

070-6408789