Science Park med hållbarhetsprofil planeras

Förstudien föreslår att den placeras i Oceanhamnen och ges en hållbarhetsprofil. Beslut fattas i kommunstyrelsen 8 september.

– Publicerad den 2 september 2021

"Vi ser stora möjligheter att genom etableringen öka attraktiviteten för forskningen på Campus och en stark forskning är också grunden till utbildning av hög kvalitet, och därmed attraktivitet även för studenter." Det säger Charlotta Johnsson, rektor på Campus Helsingborg, Lunds Universitet.

Helsingborgs stad initierade under våren en förstudie för etablering av en Science park i Helsingborg. Man ville fördjupa samverkan mellan staden, näringslivet och Lunds Universitet/Campus Helsingborg. En viktig del av verksamheten skulle vara att bidra till utvecklingen av nya och etablerade företag, samt skapa förutsättningar för initiativ kopplade till stadsmässan H22 att vidareutvecklas efter 2022.

Rekommendationen i förstudien är nu att etablera en Science park i Oceanhamnen med utgångspunkt i två noder, de så kallade Tretornhuset och Prismahuset. Profilen för Science parken föreslås ta sin utgångspunkt i hållbarhet. Beslut ska fattas i kommunstyrelsen den 8 september.

Förstudien visar på hur innovationsinitiativ kan knytas samman i en sammanhållande legal struktur och ges ett sammanhang inom ramen för en profil som utgår från samhällsutmaningar och styrkeområden i Helsingborgs näringsliv.

- Innovation för ett hållbart samhälle och ett hållbart näringsliv har samtliga intressenter lyft som prioriterat. Helsingborg har nu en unik möjlighet att stärka samverkan mellan det lokala näringslivet, akademin och staden i syfte att utveckla staden, stärka Campus Helsingborg, samt skapa en grogrund för fler företag och därmed nya jobb. Satsningen ger också möjlighet att ta vidare innovationsinitiativ inom H22 och erbjuda staden som testbädd för de aktörer som vi vill attrahera. Planen är att lansera Science parken under senvåren så att H22 City Expo sommaren 2022 kan användas som en hävstång i uppstarten, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

- Vi ser stora möjligheter att genom etableringen öka attraktiviteten för forskningen på Campus och en stark forskning är också grunden till utbildning av hög kvalitet, och därmed attraktivitet även för studenter, säger Charlotta Johnsson, rektor på Campus Helsingborg, Lunds Universitet.

Två noder pekas ut i förstudien, Tretornhuset där bland annat Campus Helsingborg är hyresgäst, och Prismahuset, där Helsingborg techhuse, HETCH, driver accelerator och inkubator för nystartade företag. Wihlborgs är fastighetsägare till båda fastigheterna.

- Det är en fantastisk möjlighet att sätta startups och etablerade bolag i ett gemensamt sammanhang, knyta ihop det med forskare och studenter, och bygga upp ett riktigt bra innehåll och värde i parken tillsammans, säger David Nilsson Sträng, VD för HETCH.

- Vi tror starkt på att skapa en profil i området som skapar mervärden för våra hyresgäster och vi som fastighetsägare vill och kan vara en aktiv del i den här utvecklingen. Initiativet rimmar också väl med vårt mångåriga engagemang för nya företag, innovationsområden och tillväxtföretag i staden och regionen, säger Ulrika Hallengren, VD för Wihlborgs fastigheter.

Fakta: Science Parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En Science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet, samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Science parken har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola. Beslut om etablering av en Science park i Helsingborg ska fattas i kommunstyrelsen den 8 september. Senast i januari 2022 ska beslutsunderlag avseende legal struktur, profil, ekonomi och plats presenteras och målet är att kunna inviga grunden till en Science park under senvåren 2022.

För mer information:

  • Charlotta Johnsson, rektor Campus Helsingborg, 070-640 87 89
  • Annette Melander Berg , näringslivsdirektör Helsingborgs stad, 072-227 17 14
  • Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg 042-10 50 87