Studenter vann uppsatspris

Martin Axelsson Därth och Max Persson, studenter vid Institutionen för strategisk kommunikation, prisas för sitt arbete om socialt ansvarstagande kommunikation under pandemin.

Erika Fransson – Publicerad den 30 april 2021

Martin Axelsson Därth och Max Persson, studenter vid Institutionen för strategisk kommunikation.

– Vi är oerhört chockade men glada. Vi är väldigt nöjda med uppsatsen och tycker att den ligger helt rätt i tiden. Hur organisationer kommunicerar och positionerar sig som ansvarstagande genom att ta ställning i samtida världshändelser blir allt mer aktuellt, men som vår uppsats visar kommer det med lika delar risker som fördelar, säger Martin Axelsson Därth.

Priset delas ut av PR-konsultföretagens branschförening PRECIS och tillkom 1998. Utmärkelsen delas varje år ut till studenter som skrivit C- eller D-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap.

– Det är en ära att bli uppmärksammad av branschproffsen, säger Max Persson. 

Juryns motivering lyder enligt följande: "En genomarbetad och välskriven uppsats om en ytterst relevant fråga. Kraven på företag att ta ett socialt ansvar har ökat markant under senare år vilket synliggjordes ytterligare under coronakrisen. Uppsatsen belyser genomgående teman i företagens kommunikation och ger en djupare insikt kring möjligheterna och riskerna med att kommunicera socialt ansvarstagande i en negativ omvärldskontext."

Utöver äran mottar vinnarna även en summa på 15 000 kronor.

Läs uppsatsen Konsten att gasa sig ur krisen med handbromsen i.

Kontakt

Erika Fransson, kommunikatör Institutionen för Strategisk kommunikation, Campus Helsingborg: Mejl: erika.fransson@isk.lu.se