Svagt intresse för att förebygga avfall

Mängden avfall från industrier och andra verksamheter är fem gånger större än från landets hushåll. I en ny studie granskas hur avfallsproducenter arbetar för att minska mängden onödigt avfall. Resultaten visar att såväl teknik som ekonomi och organisation försvårar möjligheten att minska avfallet.

Sofia Hermansson – Publicerad den 23 mars 2021

Merparten av den forskning som finns om avfallsförebyggande fokuserar huvudsakligen på det avfall som genereras av privata hushåll i Sverige.

– Det som är nytt i denna studie är vår analys och vårt resultat att produktion av avfall ses som det normala och att förebygga blir det som avviker från det normala och därmed också beskrivs som problematiskt. Vi behöver göra avfallsförebyggande till den normala praktiken i framtiden, säger forskaren Anette Svingstedt, vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet. 

Merparten av den forskning som finns om avfallsförebyggande fokuserar huvudsakligen på det avfall som genereras av privata hushåll i Sverige. Forskarna Anette Svingstedt, Hervé Corvellec och Emma Samsioe har istället fokuserat på hur verksamheter som producerar verksamhetsavfall ser på sina möjligheter att utveckla avfallsförebyggande praktiker. 

Studien The normality of industrial and commercial waste: economic, technical and organizational barriers to waste prevention har fokuserat på avfallsproducenter inom de fyra områden som Naturvårdsverket listar som prioriterade områden i Sveriges avfallsförebyggande program. Fokusområden är mat, textil, elektronik samt bygg och rivning.

Studiens resultat i korthet

  • Avfallsproducenter med verksamhet inom mat, textil, elektronik samt bygg och rivning, pratar hellre om återvinning eller hinder för avfallsförebyggande än hur de faktiskt arbetar med att minska sitt avfall.
  • Avfallsproducenternas hinder för att öka förebyggandet av avfall beskrivs vara:
    • Ekonomiska - det får inte kosta mer än att producera avfall 
    • Tekniska - de vet inte hur de ska göra. 
    • Organisatoriska - det passar inte organisationernas kompetens och rutiner.

Studien finns att hämta här.

Kontakt

Anette Svingstedt, Lektor

Hervé Corvellec, Professor

Emma Samsioe, biträdande universitetslektor

Sofia Hermansson, kommunikationsansvarig, institutionen vid service management och tjänstevetenskap vid Campus Helsingborg, Lunds universitet

  • Telefon: 042- 35 66 43