Hoppa till huvudinnehåll

Utlysning av medel till unga forskare

Unga disputerade forskare kan söka 1 miljon kr från Helsingborgs Handelsförening.

– Publicerad den 26 november 2021

Helsingborgs Handelsförening (HHF) har under många år stöttat forskning och utbildning vid Lunds universitet (LU), Campus Helsingborg. Detta i enlighet med de ändamål HHF satt upp, som bland annat fastslår att föreningen ska ”kunna anslå medel till organisationer i Helsingborg för specifika projekt med forsknings- eller utbildningsinriktning inom handel, industri, tjänste- och serviceverksamhet.”

HHF har beslutat att bidra till utvecklingen av utbildning och forskning vid LU Campus Helsingborg, genom att utlysa medel om upp till 1 miljon kr per år från 2020-2024, till unga disputerade forskare vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. Anslag kan sökas för en period om 1 år per forskare (med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 år), och återrapportering ska ske till Helsingborgs Handelsförenings fullmäktige och styrelsen för Campus Helsingborg.

Denna utlysning riktar sig till unga forskare vid Lunds universitet, Campus Helsingborg (där unga forskare definieras som forskare som disputerat högst tre år innan sista datum för inlämning).

Som sökande ska du vara kopplad till Campus Helsingborg, eller tydligt visa i din ansökan att du kommer att kopplas till Campus Helsingborg. Sista inlämningsdatum är 14 januari 2022.

I bedömningen av inkomna ansökningar kommer följande aspekter att prioriteras:

a. Koppling till Helsingborg

b. Koppling till handel, industri, AI/digitalisering, tjänste- och serviceverksamhet

c. Bidrag till utveckling av forskning vid Lunds universitet, Campus Helsingborg

Ansökan får omfatta max 2 A4-sidor ansökningstext på svenska med fokus på syftesbeskrivning, bakgrund och förväntad impact, max 2 A4-sidor för CV inklusive publikationer samt budget med fullkostnadskalkyl för projektet. (Om du blivit beviljad anslag under förra års utlysning är du välkommen att söka även i årets utlysning, beskriv då också hur du arbetat under 2021 i projektet.)

Du kan ansöka om medel för forskningsprojekt och för såddfinansiering för att skriva fram en större forskningsansökan.

Inkomna ansökningar kommer att beredas av Strategiska utskottet vid Campus Helsingborg och beslutas av fullmäktige i Helsingborgs Handelsförening. Helsingborgs Handelsförening kommer för året 2022 att dela ut 3-5 anslag, till ett sammanlagt värde av upp till 1 miljon kronor.

Ansökningar skickas till ansokan@ch.lu.se senast den 14 januari 2022. Frågor om processen hänvisas till ansokan@ch.lu.se.