Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Besök från hela världen på konferens om platsvarumärken

Deltagare på konferens. Foto.

Alla platser har ett varumärke, oavsett om det finns nerskrivet eller inte. Det är vad invånare och omvärlden tänker och tycker om en stad, region eller land som utgör platsens varumärke. Dagens globala samhällsutmaningar med krig och klimathot kan på kort tid förändra platsens image. Detta har varit temat under en tre dagar lång konferens på Campus Helsingborg med 150 forskare och yrkesverksamma från hela världen.

– Arbete med platsvarumärken handlar om att hantera städers, regioners och länders rykte. De nordiska länderna har tidigare omgärdats av en positiv bild i allmänhetens ögon.  Men, i den värld som vi lever i idag, med dess många utmaningar, är den bilden i förändring.  Jag är mycket tacksam för att Lunds universitet och högskolorna i Kristianstad och Halmstad gick samman i ett värdskap för konferensen och att de valt detta tema, säger Robert Govers, grundare och ordförande för International Place Branding Association (IPBA) som varje år arrangerar konferensen. 

Senaste forskningen från fältet presenterades

Under konferensen medverkade forskare och experter från hela världen i det gedigna programmet. Teman som lyftes var offentlig diplomati i kristid, varumärkesarbete i krigstillstånd, och frågan om plats i Antroposcen. 

Forskare från Lunds universitet presenterade flera aktuella ämnen, däribland Jesper Falkheimer, professor i Strategisk kommunikation som tillsammans med Cecilia Andrae (Svenska institutet), Nadia Kaneva (University of Denver) och Robert Govers (IPBA) pratade om den globala bilden av Sverige i tider av kris. 

Manifest för ansvarfullt platsvarumärkesarbete

I samband med konferensen undertecknade företrädare i Greater Copenhagen regionen, däribland Helsingborgs stad, ett manifest ”The IPBA Barcelona – Greater Copenhagen place branding manifesto” på plats i Helsingborgs rådhus. Syftet är att utvidga nätverket med platser som ställer sig bakom ett ansvarsfullt platsvarumärkesarbete och inspirera till att arbeta mer långsiktigt och kvalitetsorienterat med städers och regioners varumärkesbyggande. 

Se bilder från signeringen på rådhuset på Helsingborgs stads webbplats

Om konferensen

International Place Branding Association (IPBA) arrangerar varje år en internationell konferens om platsvarumärken. I år var det Lunds universitet tillsammans med Högskolan Kristianstad och Högskolan i Halmstad som arrangerade konferensen på Campus Helsingborg. Konferensen har tidigare genomförts i London, Swansea, Macau, Volos, Barcelona och Aix en Provence. Nästa år arrangeras den i Bangkok, Thailand. I år deltog 150 deltagare från hela världen och hade temat platsvarumärken i en tid av global kris och osäkerhet.