Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Människa och teknik i samspel

Träspel med kula. Svartvitt foto.

Det är inte alltid man vet exakt vad det är man behöver eller vill ha. Det kan vara ett nytt datasystem som ska vara lätt att använda eller ett hus som ska byggas energismart. Beställare behöver ofta hjälp och den hjälpen ska ingenjörer kunna ge.

Core of Extended Engineering, CExE, är ett projekt på Campus Helsingborg som har som övergripande mål att skapa ett centrum för samarbete kring icke-tekniska ingenjörskompetenser – det vill säga sådant som ingenjörer behöver kunna men som ändå inte handlar om ”klassiska” eller tekniska aspekter av ingenjörsyrket. 

– Ingenjörer måste bli bättre på att förstå sina kunder och på att hjälpa kunden förstå vad den behöver, säger Christin Lindholm, projektledare för CExE och programledare för högskoleingenjörsutbildningarna i datateknik och elektroteknik med automation.

Användaren i fokus

Christin Lindholm tar upp exemplet med att det inom sjukvården finns många journalsystem som egentligen inte är designade utifrån hur de faktiskt används och därmed fungerar dåligt, speciellt i stressiga situationer. Detta kan bero på att beställaren inte riktigt vet vilka de egentliga behoven är i organisationen och vilka krav som de därmed ska ställa på systemet. Datateknikern ska då, enligt Christin Lindholm, kunna hjälpa till att kartlägga behoven hos dem som verkligen kommer att använda systemet.

– Datateknikerna behöver kunnande om hur systemet används, vad det är bra till och vilka problem det ska lösa. Är systemet som kunden nu använder, eller vill ha, egentligen det rätta eller finns det bättre lösningar? Det är viktigt att man tidigt tar in användarna och testar systemet – ungefär som att man inom andra områden bygger en prototyp som användaren får testa – och på så sätt fångar upp många problem.

Icke-tekniska kompetenser

När studenterna på ingenjörsutbildningarna gör sina första projektarbeten ute på företag får de öva på att förklara vad de gör för personer som inte är tekniskt insatta, eller på att skriva manualer så att vem som helst förstår. Detta är också ett led i att lära tekniker och icke-tekniker att kommunicera med varandra.

– När vi tittar på våra kursbeskrivningar ser vi att det tekniska innehållet är väldigt väl specificerat, medan allt det andra som våra ingenjörer ska kunna – de icke-tekniska ingenjörskompetenserna – inte är det, säger Christin Lindholm.

Ingenjörsutbildningarnas icke-tekniska kompetenser innefattar, förutom att kunna hjälpa beställare, kunskap om hållbarhets- och etiska aspekter. Utbildningen ska också förbereda studenterna i att kunna skriva rapporter, presentera idéer och resultat för andra icke-tekniker, och i att kunna jobba i team och i multikulturella sammanhang.

– Allt detta ser vi att ingenjörer generellt behöver för att kunna göra ett bra arbete. Därför vill vi stärka ingenjörsutbildningarna inom detta område.

Porträttbild av Christin Lindholm. Foto.
Ingenjörer måste bli bättre på att förstå sina kunder och på att hjälpa kunden förstå vad den behöver, enligt Christin Lindholm.

Ett kompetenscenter på Campus Helsingborg

Christin Lindholm och hennes kollegor har sedan 2019 arbetat med att bygga upp ett center där de samlat kompetens kring de icke-tekniska ingenjörskompetenserna och utvecklat nya utbildningsmoment. Centret var en av Campus Helsingborgs fem strategiska satsningar med finansiering under fem år, 2019-2023. 

Under stadsmässan H22 hölls en kick-off  på Campus Helsingborg där ett tjugotal företag gav svar på vad de behöver för kompetens, och hur samarbete och samverkan kan ske på bästa sätt för just dem.

– Vi fick många nya kontakter som jag hoppas ska bli medlemmar i CExE och samarbetspartners till LTH. En annan bra sak var att det inkom intressanta synpunkter kring nya utbildningskoncept och hur vi på LTH kan utveckla våra utbildningar.

En utbildning som kan hjälpa alla ingenjörer

– Inom några år ska centret vara fullt etablerat och då ska det finnas ett färdigt förslag på en påbyggnadsutbildning som ska vara öppen för våra högskoleingenjörer, men även för andra på kandidatnivå. 

Till en början utvecklas utbildningen för högskoleingenjörer på Campus Helsingborg. Därefter hoppas Christin Lindholm att de kan lyfta den till en mer generell nivå så att utbildningen kan stå modell för liknande utbildningar i icke-teknisk kompetens.

– De icke-tekniska ingenjörskompetenserna kan låta som självklarheter, men tyvärr är det inte så, säger Christin Lindholm. Fortfarande ser vi nya system som inte är tillräckligt anpassade till användarna.