Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök stipendium från Campus Vänner

Studenter som har fått stipendium. Foto med text.

Campus Vänner delar varje år ut stipendium för att förstärka forskning, utbildning och det studiesociala livet vid Campus Helsingborg. Nu öppnar nästa stipendieomgång där studenter kan söka pengar för olika aktiviteter såsom studieresor, projekt eller examensarbete.

Som student på Lunds universitet, Campus Helsingborg kan du söka Campus Vänners stipendium oavsett vilken fakultet du tillhör. Campus vänner har valt att årligen ge bidrag till studentföreningarna vid Campus Helsingborg för att möjliggöra studiesociala aktiviteter. Ansökningsperiod för 2024 öppnar 17 januari och stänger 16 februari. 

Stipendium kan sökas för följande aktiviteter:

  • Datainsamling för examensarbete.
  • Studieresor om det ingår som en del av ett projekt i utbildningen (ej termin utomlands).
  • Projekt som tilldelas studenter från medlemsföretagen i Campus Vänner som en integrerad del av kurs eller utbildning.
  • Campus Vänner ser gärna att stipendiet går till att förkovra, förstärka och bredda CV:t samtidigt som det ger ytterligare personliga erfarenheter.

För dig som får stipendium arrangeras en stipendieutdelningsträff den 16 maj där deltagarna berättar om sina projekt, resor eller aktivitet.

Så ansöker du om stipendium

Ansökan sker via PDF webbformulär: https://eu1.documents.adobe.com/public/esignWidget?wid=CBFCIBAA3AAABLblqZhAfX-FVsrU5r3zvMBZvk_5uu4bvj2HTmnzcat8E55Y6L8XgKlJTpSTwFxbObFhWOV0*

Behörighet och villkor:

Vara registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet och ha pågående kurser på Campus Helsingborg (både vid ansökningstillfället och under den termin du söker stipendium för). Ha goda språkkunskaper i engelska.

Du får däremot inte ha påbörjat ditt projekt/resa/aktivitet före sista ansökningsdatum. (Observera: Du kan inte ansöka om stipendium för påbörjad eller redan avslutad utlandsperiod.)