Skip to main content

Forskningsdata

Högar med dokument. Foto.

Forskningsdata är uppgifter som samlats in eller skapas för att tjäna som underlag till analyser och validering av forskningsresultat. Forskningsdata kan bestå av analog eller digital information, såväl som laborationsrapporter och mjukvara.

Lunds Universitets Bibliotek kan på olika sätt hjälpa till med råd och stöd kring hantering av forskningsdata. Läs mer på respektive organisations webbplatser:

Kontakt

Samhällsvetenskapliga fakulteten

ref@sambib.lu.se

Humanistiska och teologiska fakulteterna

forskningsstod@htbibl.lu.se

Lunds tekniska högskola

bib@lth.lu.se

 

Page Manager: lina.kopsen@ch.lu.se | 2022-02-17