Hoppa till huvudinnehåll

Systematiska litteraturöversikter

Stöd till arbete med systematiska litteraturöversikter

Ska du göra en systematisk översikt (review) och behöver hjälp med litteratursökningen? Vill du vara säker på att du inte har missat relevant litteratur inom ditt forskningsområde? Då kan du få hjälp av bibliotekarier som arbetar med riktat forskarstöd på fakultetens bibliotek.

Böcker. Foto.

Vi hjälper till med att:

  • Vägleda kring relevanta söktermer för en forskningsfråga, databasval och söktekniker i valda databaser
  • Utföra en strukturerad sökning till en litteraturöversikt (review), forskningskartläggning eller liknande
  • Arrangera seminarier eller kurser i grundläggande principer och verktyg för att genomföra en systematisk litteraturöversikt

För större uppdrag (meta-analyser, systematiska litteraturöversikter) involveras ofta två bibliotekarier. Boka gärna in ett möte med oss i god tid, så att vi kan börja planera och strukturera litteratursökningen!

Varför involvera bibliotekarier i sökprocessen?

Sökningens kvalitet och tillförlitlighet blir bättre. Att litteratursökningarna utförs av en bibliotekarie tillför särskild kompetens, till exempel:

  • kunskap om olika databasers innehåll, struktur och tesaurus
  • val av databaser, söktermer och begränsningar
  • erfarenheter från andra sökningar samt kollegialt utbyte
  • dokumentation av sökningen på ett sätt som går att upprepa
  • Studier visar att översiktsartiklar (reviews), där en bibliotekarie eller informationsspecialist utfört litteratursökningarna, håller avsevärt högre kvalitet vad gäller sökstrategier. Se länk till höger för vidare läsning.

Det sparar tid åt forskaren. Effektiva sökningar utförda av informationsspecialist/bibliotekarie sparar tid åt forskaren.

Rekommendationer från ledande organisationer. Till exempel

Grundläggande principer och verktyg för systematiska litteraturöversikter

Läs mer samt hitta referenser till vidare läsning. Ämnesguiderna är skapade för forskare och studenter inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) respektive Medicinska fakulteten på Lunds universitet, men är i stora delar även användbara för andra ämnesområden.

SLU hub for Systematic Reviews (ny flik)

Ämnesguide Evidensbaserad medicin: Vad är EBM? (ny flik)

Kontakt

Samhällsvetenskapliga fakulteten

ref@sambib.lu.se

Humanistiska och teologiska fakulteterna

forskningsstod@htbibl.lu.se

Lunds tekniska högskola

bib@lth.lu.se

 

Lästips

För att få en bättre bild av hur stödet från bibliotekarier kan öka kvaliteten på sökstrategier kan du läsa artikeln Librarian co-authors correlated with higher quality reported search strategies in general internal medicine systematic reviews

Sidansvarig: lina.kopsen@ch.lu.se | 2021-09-07