Skip to main content

Personal

Catarina Carlsson

Tf. Bibliotekschef

E-post catarina.carlsson@jur.lu.se
Telefon 046-222 10 96


Eric Eriksson

Biblioteksassistent

E-post eric.eriksson@ch.lu.se
Telefon 042-35 65 80


Lina Köpsén

Kontaktbibliotekarie för bygg-, data- och elektroteknik. Katalogiserings-, förvärvs- samt webbansvarig.
E-post Lina.Kopsen@ch.lu.se
Telefon 042-35 65 23


Anna Pettersson

Kontaktbibliotekarie för Strategisk kommunikation och socionomutbildningen.
E-post Anna.Pettersson@ch.lu.se
Telefon 042-35 65 26


Sara Rondahl

Kontaktbibliotekarie Service Management samt masterutbildningar. Samordnare för forskarstöd
E-post Sara.Rondahl@ch.lu.se
Telefon 042-35 65 73


Nina Smiseth

Kontaktbibliotekarie för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Disk-, krav samt fjärrlåneansvarig.
E-post Nina.Smiseth@ch.lu.se
Telefon 042-35 65 49

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Foto.

Sambib

Letar du efter någon av våra kollegor på Sambib i Lund, se här.

Pratbubbla med texten chatta med oss.
Page Manager: lina.kopsen@ch.lu.se | 2021-09-07