Skip to main content

Fjärrlån

Vem får låna och vad får lånas?

Som student, lärare eller forskare vid Campus Helsingborg har du möjlighet att beställa fjärrlån av litteratur som behövs till dina  studier eller  din forskning. Studenter som inte läser på Campus, vänligen vänd er till det bibliotek där din utbildning ges, eller till närmsta folkbibliotek, som även ger fjärrlåneservice åt övrig allmänhet.

Sök först

Sök först i bibliotekskatalogen LUBcat, eller i LUBsearch om det gäller artiklar.
Observera att man inte kan beställa fjärrlån om boken finns på något bibliotek vid Lunds universitet men är utlånad eller om vi har den som e-bok. En del artiklar som publicerats i tryckta tidskrifter finner du via tjänsten Lubito. Du kan söka fram tidskiften och fylla i ett beställningsformulär. Sedan får du artikeln per mejl, i pdf-format.

Lubito – skannade artiklar ur Universitetsbibliotekets samlingar (ny flik)

Det händer att äldre svensk litteratur (tryckt före 1957) inte finns med i LUBcat. Sådant material går att beställa via Universitetsbiblioteket.

Katalog -57, äldre svensk litteratur vid Universitetsbiblioteket (ny flik)

Om boken eller tidskriften inte finns i LUBcat eller LUBsearch gör du ett fjärrlån genom att beställa direkt i Libris eller genom att fylla i beställningsformuläret, se nedan.

Beställa direkt via Libris

Om du hittar en bok du söker i Libris, kan du göra din beställning direkt via Libris. Innan du gör din första beställning måste du skapa ett konto för detta i Libris. Lånekortsnumret, som du ska ange när du skapar konto, är de 10 sista siffrorna i ditt LU-kortsnummer.

Här skapar du konto för fjärrlån i Libris (ny flik)

Om du inte hittar boken i Libris

Om materialet du vill beställa inte finns i Libris kan du använda nedanstående beställningsformulär:

Beställningsformulär för fjärrlån, när boken inte finns i Libris (ny flik)

Vad kostar det?

  • Inlån av böcker från bibliotek inom Norden är utan kostnad för studenter och forskare
  • Inlån från bibliotek utanför Norden: 150 kr/bok för studenter, utan avgift för forskare
  • Artiklar: 80 kr/artikel (1-25 sidor) för studenter, utan avgift för forskare (levereras som kopior)

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid det tar att få en bok eller artikel man beställt beror på tillgång och varifrån vi beställer boken eller artikeln. Artiklar tenderar komma fram fortare än böcker, och man bör räkna med minst en vecka för en bok. Har du frågor kontakta oss gärna!

Vi meddelar via e-post när beställt material har kommit. Det hämtas vid lånedisken.

Kontakt

Nina Smiseth
E-post: fjarrlan@ch.lu.se
Telefon: 042-35 65 49

LUBsearch

Lunds universitets biblioteks samlade resurser. Här finns artiklar, tidskrifter, avhandlingar och böcker.

LUBcat

Lunds Universitets Bibliotekskatalog

Libris

nationell bibliotekskatalog

Nordvästra Skånes bibliotekskatalog

Page Manager: lina.kopsen@ch.lu.se | 2022-02-15