Låna om

Hur länge du får en ha bok styrs av vilken sorts bok du lånat; kursbok, långtidslån eller fjärrlån. Numera lånas dina böcker om automatiskt, under förutsättning att ingen står i kö på dem.

Låna om kursböcker

Lånetiden är 2 veckor på en kursbok. Om ingen står i kö, lånas den om automatiskt och du kan ha den i ytterligare 2 veckor. Kursböcker kan lånas om automatiskt maximalt 5 gånger, efteråt får du komma med boken till biblioteket där vi kan låna om den manuellt om du vill ha den ännu längre. Du kan se dina återlämningsdatum under ditt konto i LUBcat.

Låna om "långtidslån"

Alla böcker på Campus Helsingborg som inte är kursböcker har 28 dagars lånetid, med automatiska omlån om ingen annan ställer sig i kö. Maximalt antal automatiska omlån är 5 för studenter/allmänhet och 12 för forskare/lärare. Böcker med automatiska omlån kan du inte själv förnya. Om du behåller boken tills automatiska omlånen tar slut behöver du ta med dig boken till biblioteket och återlämna den för att sedan låna den igen.

Låna om fjärrlån

För att låna om dina fjärrlån måste du, precis som med långtidslånen, ta med dina böcker till biblioteket. Det går inte förnya dem själv. Däremot har du ingen garanterad lånetid vid omlån eftersom biblioteken där böckerna hör hemma kan komma att kräva in dem. Du får i så fall ett mejl från oss.

Kontakt

LUBcat

Lunds Universitets Bibliotekskatalog

Sidansvarig: lina.kopsen@ch.lu.se | 2019-04-03