Skip to main content

Lånetider

Kalender. Foto.

Kurslitteratur

Lånetid 14 dagar, med automatiska omlån om ingen köar på boken. Kursböcker kan lånas om maximalt 5 gånger. Gäller även äldre upplagor.

Sommarlån

Lånetiden för kursböcker under sommaren är 18 maj till 30 augusti. Kursböcker som lånas efter den 18 maj får därmed återlämningsdag den 30 augusti. Lånetiden för övriga böcker påverkas inte.

Övriga böcker

Lånetid 28 dagar i taget, med automatiska omlån om ingen står i kö. Maximalt antal automatiska omlån är 5 för studenter och allmänhet, och 12 för forskare/lärare. Meddelande när boken ska lämnas skickas till din e-post.

Material som inte får lånas hem

Tidskrifter, referensböcker, referensexemplar av kurslitteratur och vissa uppsatser får inte lånas hem.

E-böcker

Villkoren för hur länge man får låna en e-bok varierar och styrs av förlaget det getts ut på.

Här kan du läsa vilka låneregler som gäller för de enskilda e-boksförlagen (ny flik)

Kontrollera återlämningsdatum i LUBcat

Om du lånar böcker från flera bibliotek på universitetet kan de ha olika lånetid.
Kontrollera återlämningsdatum under Din översikt i bibliotekskatalogen LUBcat. Om du har angett en giltig e-postadress ska du få en påminnelse när din lånetid närmar sig sitt slut. Om detta mot förmodan inte skulle fungera är det dock ändå ditt ansvar att hålla kolla på lånetiden! 

Har du några frågor så kontakta oss gärna!

Kontakt

LUBcat

Lunds Universitets Bibliotekskatalog

Page Manager: lina.kopsen@ch.lu.se | 2022-02-15