Om biblioteket

Biblioteket vid Campus Helsingborg är en del av organisationen Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.

Bibliotekets samlingar består främst av facklitteratur inom de ämnen som studeras vid Campus Helsingborg. Beståndet omfattar teknik, ekonomi, kommunikation och socialt arbete.

Våra tryckta resurser är uppdelade i kurslitteratur och övrig litteratur. Kursböckerna står samlade uppställda på efternamn eller titel. Så gott som all kurslitteratur finns också som referensexemplar på biblioteket, som du kan sitta här och läsa i även om alla andra kursböcker är utlånade.

Vi prenumererar också på en del facktidskrifter. Det tryckta beståndet kompletteras av de elektroniska tidskrifter som man som student vid Lunds universitet har tillgång till genom LUBsearch.

Biblioteken vid Lunds universitet

Om du behöver komma i kontakt med något av biblioteken vid Lunds universitet hittar du alla kontakt- och adressuppgifter här.

Hjälp oss bli bättre!

Har du idéer kring hur vi kan förbättra vår studiemiljö och service? Skicka oss gärna ett mail. Du når oss på bibliotek@ch.lu.se Du kan även göra ett anonymt inlägg i vår padlet.

Här finns S-biblioteken:

Campus Helsingborgs Bibliotek

Campus Helsingborgs Bibliotek

Sidansvarig: lina.kopsen@ch.lu.se | 2019-02-20