Bibliotekets resurser på distans

Var hittar jag material till min kurs?

Du söker efter böcker i någon av bibliotekskatalogerna LUBcat eller LUBsearch, för att se om de finns som e-bok eller tryckt. I LUBsearch kan du söka efter allt material som universitet har tillgång till. Främst hittar du vetenskapliga artiklar där.

Kursböcker lånas normalt sett ut 14 dagar i taget. Läs mer om lånetider här. Har du svårt att hitta det du söker kan du få tips här. Du är alltid välkommen att kontakta biblioteket på bibliotek@ch.lu.se

Hur når jag bibliotekets resurser hemifrån?

Du loggar in med ditt studentkonto för att komma åt våra databaser, e-böcker och artiklar hemifrån.

Första gången du använder e-böcker?

I denna guide hittar du all information du behöver för att kunna läsa våra e-böcker: http://libguides.lub.lu.se/lubsearchochelektroniskaresurser/e-bocker

Akademiskt skrivande och referenshantering?

Denna websida kan vara en hjälp i ditt akademiskt skrivande och din referenshantering: Att skriva och referera

Hur kan jag få ämnesspecifikt biblioteksstöd?

Vi har ämnesguider och kontaktbibliotekarier för alla ämnen. Ämnesguiderna innehåller användbara länkar till bland annat databaser och guider om referenshantering. Kontaktbibliotekarierna kan ge dig stöd via e-post, telefon, Skype eller andra distanslösningar. Tveka inte att kontakta oss, vi är här för att hjälpa dig!

Sambibs infodisk i Zoom

Alla vardagar mellan klockan 10 och 15 finns bibliotekarierna på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek tillgängliga i en digital informationsdisk och svarar på dina frågor: Till informationsdisken i Zoom

 

 

Photo. Student at Campus.

Kontakt

Corona ställer till det

Här kan du läsa mer om hur Covid-19 påverkar servicen på biblioteket

Läs- och skrivstöd samt talböcker

Här hittar du en ämnesguide om läs- och skrivstöd som finns för studenter vid Lunds universitet.

Sidansvarig: lina.kopsen@ch.lu.se | 2020-03-18