Forskare

Bibliotekets stöd för dig som forskar på Campus Helsingborg

Barn med mätverktyg på huvudet. Foto.

Vi på Campus Helsingborgs bibliotek erbjuder dig som forskare vid campus stöd och service vad det gäller olika aspekter av din publicering och hela forskningsprocessen oavsett fakultetstillhörighet. Förutom att biblioteket hanterar informationsresurser, databaser samt samlingar som förhoppningsvis ska motsvara dina behov, erbjuder vi även avgiftsfria fjärrlån.

Vi erbjuder dessutom:

Nyanställd?

Kontakta gärna någon av oss i Team stöd till forskningen eller din kontaktbibliotekarie för att boka in ett tillfälle för introduktion till bibliotekets olika informationsresurser. Vi kan ge dig råd och stöd redan i uppstartsskedet av ditt forskningsprojekt, så att du kan komma igång och spara tid. Berätta vad du vill veta mer om så kan vi skräddarsy en introduktion till dig!

LU-kortet är ditt lånekort. För att kunna använda LU-kortet som lånekort behöver du först registrera ett nytt konto i LUBcat och därefter komma till lånedisken på biblioteket för att aktivera det. Du kan sedan låna och lämna böcker på alla bibliotek vid Lunds universitet samt även beställa böcker för avhämtning till ditt närmaste bibliotek.

Fakultetsspecifikt stöd

Alla på Campus Helsingborg har tillgång till det forskarstöd som erbjuds från respektive fakultet i Lund och via ämnesbibliotekarier. Läs mer på respektive fakultetsbiblioteks webbsidor:

Kontakt

Sara Rondahl
E-post: sara.rondahl@ch.lu.se
Telefon: 042-35 65 73

Sara Rondahl. Foto.

Sidansvarig: lina.kopsen@ch.lu.se | 2019-05-08