Läs- och skrivstöd

Anpassad kurslitteratur

Har du dyslexi, synnedsättning eller andra lässvårigheter? Då kan du få hjälp på biblioteket med att skaffa anpassad kurslitteratur, till exempel talböcker. Talböcker produceras av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och registreras i deras katalog Legimus, där du kan söka upp och ladda ner dem.

Legimus, MTM:s katalog (Nytt fönster)

Förlängd lånetid

Du som använder talböcker har också rätt att låna kurslitteratur i fyra veckor istället för två. Prata med kontaktpersonen på biblioteket för att få tillgång till detta.

Kontakta biblioteket

På biblioteket finns en kontaktbibliotekarie för studenter med olika funktionsnedsättningar. Vi rekommenderar dig att ta kontakt och avtala tid före första besöket. Ta även en titt i vår talboksguide: Talboksguiden (Nytt fönster)

Kontakta Pedagogiskt stöd

För att få tillgång till övriga stödåtgärder, ta kontakt med Pedagogiskt stöd. Det kan till exempel gälla anteckningshjälp, mentorsstöd och förlängd tentatid. Läs mer här: Student med funktionsnedsättning (Nytt fönster)

Stödprogram på våra datorer

Alla datorer på biblioteket är utrustade med följande stödprogram:

Stava Rex (rättstavningsprogram, svenska)
Spell Right (rättstavningsprogram, engelska) 
TorTalk (talsyntesprogram)

Hörlurar finns att låna, fråga i låneexpeditionen!

Resursdatorsal

Biblioteket kan ge dig tillgång till en resursdatorsal, C167, där det finns datorer utrustade med läsprogram och talsyntes. Hörlurar finns att låna i vår informationsdisk.

Kontakt

Nina Smiseth
Rum: C430
E-post: nina.smiseth@ch.lu.se
Telefon: 042-35 65 49

Nina Smiseth. Foto.

 

 

Legimus

Du kan ladda ner talböcker direkt till din dator. Talböcker går också att läsa i Legimus-appen.

Sidansvarig: lina.kopsen@ch.lu.se | 2019-08-27