Skip to main content

Student

Student. Foto.

Vi på Campus Helsingborgs bibliotek erbjuder dig som student olika former av stöd och service. Förutom att biblioteket hanterar informationsresurser, databaser samt samlingar som förhoppningsvis ska motsvara dina behov, erbjuder vi följande:

  • Kurser och support i referenshantering och referenshanteringssystemen såsom RefWorks.
  • Verktyg till dig som är i behov av läs- och skrivstöd.
  • Vi lär dig att söka i våra olika system. Ofta sker detta i form av undervisningstillfällen inbäddade i din utbildning, men vid behov, och i mån av tid, bokar vi individuella möten.
  • Fjärrlån, när våra samlingar inte räcker till

Kontakt

Pratbubbla med texten chatta med oss.

Akademiskt skrivande

Se vår film om hur du skriver akademiskt

Studenter med dator. Foto.

Hitta din ämnesguide

Varje utbildning har sin ämnesguide där kontaktbibliotekarien har samlat resurser som kan vara intressanta under utbildningens gång.

Page Manager: lina.kopsen@ch.lu.se | 2022-02-09