Skip to main content

Läs- och skrivstöd

En film om hjälpmedel för dig med läsnedsättning

Filmen är textad. För att sätta igång textningen trycker du på inställningar-ikonen nere till höger i videofönstret och går till Undertexter/Captions > Svenska.


Är du student på Campus Helsingborg och har en läsnedsättning – till exempel på grund av dyslexi, synnedsättning eller ADHD? Då kan du få hjälp på biblioteket med att låna din kurslitteratur som talbok.  Talböcker produceras av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och registreras i deras katalog Legimus, där du kan söka upp och ladda ner dem.

Vem får låna talböcker? - Info på legimus.se (ny flik)

MTM:s katalog legimus (ny flik)

Du som använder talböcker har också rätt att låna kurslitteratur i fyra veckor istället för två. Prata med kontaktpersonen på biblioteket för att få tillgång till detta.

På biblioteket finns en kontaktbibliotekarie för studenter med olika funktionsnedsättningar. Vi rekommenderar dig att ta kontakt och avtala tid före första besöket.

Ta även en titt i vår talboksguide, som är gemensam för alla biblioteken vid Lunds universitet.

Talboksguiden (ny flik)

För att få tillgång till övriga stödåtgärder, ta kontakt med Pedagogiskt stöd. Det kan till exempel gälla anteckningshjälp, mentorsstöd och förlängd tentatid.

Stöd till student med funktionsnedsättning (ny flik)

Alla datorer på biblioteket är utrustade med följande stödprogram:

  • Stava Rex (rättstavningsprogram, svenska)
  • Spell Right (rättstavningsprogram, engelska)
  • TorTalk (talsyntesprogram)

Biblioteket kan ge dig tillgång till en resursdatorsal, C167, där det finns datorer utrustade med läsprogram och talsyntes.

Program som finns på datorerna i C167

Kontakt

Nina Smiseth
Rum: C430
E-post: talbok@ch.lu.se
Telefon: 042-35 65 49

Nina Smiseth. Foto.
 

Pratbubbla med texten chatta med oss.

TorTalk

TorTalk är ett verktyg som du kan använda för att lyssna på alla typer av text, i din mobil och i din dator.

Page Manager: lina.kopsen@ch.lu.se | 2021-09-07