Hoppa till huvudinnehåll
Tre studenter med solglasögon som ler och pratar med varandra. Foto.

Framtidens forskning

Forskning i samverkan

Vi står inför stora globala utmaningar inom miljö och klimat, hälsa, migration, digitalisering och demografiska förändringar. Campus Helsingborgs forskare, studenter och medarbetare bidrar i samverkan med det omgivande samhället till att möta dessa utmaningar genom kunskap och kompetens.

Vi bedriver internationellt förankrad forskning inom områden som utnyttjar och förstärker den regionala utvecklingen. Här blandas nyfikenhet och kreativitet med kritiskt tänkande genom att forskare, studenter och lärare från olika discipliner och med olika bakgrund verkar i en tvärvetenskaplig miljö.

Forskningsportal

Hitta forskare, projekt och publikationer.

Sök på Lunds Universitets forskningsportals webbplats