Hoppa till huvudinnehåll
Närbild där två personer sitter vid ett bord med dator, smarttelefon samt surfplatta. Foto.

Centrum för handelsforskning

Centrum för handelsforskning

Centrum för handelsforskning har fokus på forskning kring varuflödet och kundmötet – två avgörande delar för en fungerande och effektiv handel. Handeln utgör en av Sveriges största arbetsgivare. Den är både en viktig del av näringslivet och av vårt vardagsliv. Utvecklingen av Centrum för handelsforskning har möjliggjorts genom en långsiktig finansiering av Handelsrådet och Hakon Swenson stiftelsen.

Tema: Den framtida detaljhandelns former

Forskningsprogrammet är ett av två framtidsorienterade teman och fokuserar på vilka former detaljhandeln kan väntas ta framöver. Programmet kretsar bland annat kring följande frågeställningar:

  • Hur ser framtiden ut för det vi kallar detaljhandel?
  • Vilka former kommer den att ta, hur kommer den att styras, vad kommer att erbjudas?
  • Hur kommer den att påverkas av digitaliseringen och vilka element kommer vi att även fortsatt vilja ha analogt?

Tema: Framtidens konsumtion

Temat Framtiden för konsumtion är nära förknippad med den framtida detaljhandelns former. De nuvarande konsumtionssätten där detaljhandeln ansvarar för att sälja stora volymer av produkter och tjänster till konsumenter är varken hållbara eller ansvarstagande. Programmet kretsar bland annat kring följande frågeställningar:

  • Vad betyder det för hur konsumtionen kommer att utvecklas?
  • Vad blir viktigt för framtidens konsumenter?
  • Kommer hållbarhet att bli en viktigare faktor i de beslut som kunden fattar? 

Centrum för handelsforsknings webbplats

Kontakt

Centrum för handelsforskning

Lunds universitet
Box 7080, 220 07 LUND

info@handel.lu.se

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2022-10-14