Centrum för handelsforskning

Centrum för handelsforskning har fokus på forskning kring varuflödet och kundmötet – två avgörande delar för en fungerande och effektiv handel.

Handeln utgör en av Sveriges största arbetsgivare. Den är både en viktig del av näringslivet och av vårt vardagsliv. Utvecklingen av Centrum för handelsforskning har möjliggjorts genom en långsiktig finansiering av Handelsrådet.

Tema: Retail Destination

Forskningsprogrammet Retail Destination tar utgångspunkt i relationen mellan handel och plats. Programmet fokuserar teman som etableringsfrågor, butiksformat, förändrade konsumtionsmönster, logistik, stads- och platsutveckling.

När handel tar plats aktiveras en mängd olika processer och aktörer. Relationen mellan handel och plats kan studeras ur olika perspektiv. Här fungerar butiken, shoppinggatan, stadskärnan, gallerian, loppmarknaden, köpcentret och staden som olika former av handelsdestinationer med sina specifika utmaningar och möjligheter.

  • Hur kan vi förstå och beskriva olika handelsplatser?
  • Hur kan vi förklara de skilda förutsättningar och praktiker som kopplas till specifika destinationer för handel?
  • Hur blir en stad eller en plats en attraktiv shoppingdestination?

Tema: Retail Innovation

Handeln står som vi alla vet inför stora och många utmaningar. För att möta dessa behöver framtidens handel förändras och se annorlunda ut. Digitalisering, urbanisering, globalisering och ändrade köpmönster är bara några av de utmaningar som står för dörren.

Dessa utmaningar och möjligheter sätter fokus på branschens förmåga att förnya sig – att vara innovativ. För att lyckas med det behöver olika resurser samverka, nya processer hanteras och nya affärsmodeller uppstå.

Handelns produkter är en sammanflätad kombination av produkter och tjänster, det vill säga serviceerbjudanden som följer produkten i hela köpprocessen fram till en nöjd kund.

Centrum för handelsforsknings webbplats

Kontakt

Ulf Johansson

Professor, Ekonomihögskolan
ulf.johansson@fek.lu.se  

Cecilia Fredriksson

Professor, Campus Helsingborg
cecilia.fredriksson@ism.lu.se  

Kristina Bäckström

Institutionen för service management
kristina.backstrom@ism.lu.se  

Jens Hultman

Docent, Ekonomihögskolan
jens.hultman@fek.lu.se

 

 

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-03-21