Hoppa till huvudinnehåll
Människor på offentlig plats

Centrum för innovation i offentlig sektor

Centrum för innovation i offentlig sektor

Under det senaste decenniet har intresset för innovation i offentlig sektor ökat dramatiskt. Med nya stora samhällsutmaningar och begränsade resurser blir innovationsarbete en viktig nyckel för vägen framåt.

Den offentliga sektorn innefattar hälso- och sjukvård, omsorg, utbildning, rättsväsen, försvarsmakt, kollektivtrafik och infrastruktur - områden som står inför komplexa utmaningar. I takt med att kraven från medborgarna ökar och resurserna minskar brukar innovationsarbete lyftas fram som en strategi för att hitta de lösningar som krävs.

Centrum för innovation i offentlig sektor/Centre for Public Sector Innovation är en nystartad forskninghubb på Campus Helsingborg som samlar spetskompetens inom ämnet. Målet är att skapa en ”hubb” för forskare som ska arbeta med forskning, uppdragsutbildning och samverkan med fokus på innovation i offentlig sektor.

Forskningshubben ingår i Centre for Innovation Research (CIRCLE), en etablerad och internationellt erkänd verksamhet på Lunds universitet som samlar forskare med fokus på innovationsforskning i bred bemärkelse och består av olika tematiseringar. Forskarna som är med och startar upp hubben är Marcus Knutagård (Socialhögskolan), Marja Åkerström (Institutionen för strategisk kommunikation), Katja Lindqvist (Institutionen för tjänstevetenskap) och Markus Grillitsch (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi).

Centrum för innovations i offentlig sektors webbplats

Kontakt

Projektledare

Marcus Knutagård

Katja Lindqvist

 

Sidansvarig: julia.luttrup@ch.lu.se | 2023-02-16