Hoppa till huvudinnehåll
Väggar med neonfärger. Foto.

CROCUS

– Kulturens rum och kreativitetens villkor

CROCUS - Kulturens rum och kreativitetens villkor

Kultur och kreativitet har fått en allt viktigare roll som betydelsebärande samhällsfenomen, även utanför de traditionella kultursektorerna. Kulturell och kreativ kompetens kan fungera som resurs för produkt- och tjänsteutveckling och skapa värde inom regional utveckling, stadsplanering och landsbygdsutveckling.

Det tvärvetenskapliga nätverket CROCUS fokuserar kulturella och kreativa näringar och har som mål att skapa en dynamisk och levande miljö som stärker både forskning och undervisning vid Campus Helsingborg. Med kulturella och kreativa verksamheter och uttrycksformer menar vi konstnärliga, kulturella och kreativa områden i bred bemärkelse, från konst, teater och litteratur till mode, design och arkitektur. I det innefattar vi även verksamheter från de gröna näringarna, som exempelvis trädgårdskonst och mathantverk. Frågor kring design, livskvalitet och upplevelser spänner över både urbana och rurala miljöer.

Kulturella och kreativa verksamheter är ofta inbäddade i komplexa nätverk av offentliga, privata, och civila aktörer och resurser, vilket skapar specifika villkor för dem som är verksamma inom dessa områden. Även platser och fysiska resurser sätter villkor och skapar förutsättningar, samtidigt som dessa förändras genom kulturella och kreativa aktiviteter. Med fokus på två nyckelbegrepp – kulturens rum och kreativitetens villkor – vill vi generera ny kunskap kring dynamiken inom, villkoren för, och effekterna av kulturella och kreativa verksamheter och uttrycksformer på lokal, regional och internationell nivå.

Vårt mål är att etablera en komplett forsknings- och utbildningsmiljö som konsoliderar tvärvetenskapliga samarbeten inom profilområdet, samt möter behov av framtida utbildning. Detta sker på tre nivåer: utvecklat utbildningsutbud på grundläggande och avancerad nivå, utveckling av uppdragsutbildning, etablering av forskarskola samt uppbyggnad av en plattform för tvärvetenskaplig forskning.

Ett samarbete mellan institutioner

I nätverket medverkar forskare från följande institutioner: 

(länkarna öppnar institutionernas webbplatser)

Vad gör CROCUS?

Utbildningar

Masterinriktiningen i Culture and Creativity Management (CCM) startade hösten 2019, och ett masterprogram i Fashion Studies är under utveckling. Uppdragsutbildning inom modevetenskap ska planeras och nätverket kommer att undersöka möjligheter att utveckla nya utbildningsmoduler för studenter vid den konstnärliga fakulteten kring de kreativa yrkenas arbetsmarknad och arbetsvillkor. 

Projektbaserat arbete

CROCUS organiseras i tre tvärvetenskapliga teman: 

  • Det kreativa rummet – planering och gestaltning. I detta tema fokuseras platsens, tidens och rummets betydelse i det kulturella och kreativa arbetet. 
  • Kreativt arbete – verksamheter, villkor och drivkrafter. Här studeras arbetsvillkor och drivkrafter, samt entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar
  • Trender, teknik och tidsanda. Här fokuseras historiska perspektiv på mode och design, konsumtionskultur samt kulturdriven innovation.  

Seminarie- och workshopserier

Varje år bjuder CROCUS in till fyra nätverksträffar med öppna föreläsningar och panelsamtal. Här presenteras pågående forskning och aktuella frågor av nätverkets forskare såväl som inbjudna gäster inom och utanför universitetet.

För mer information om planerade seminarier se CROCUS webbsida:

Information om seminarier och workshops på CROCUS webbsida på Institutionen för service management och tjänstevetenskaps webbplats

 

Kontakt

Cecilia Fredriksson

Forskningsledare

cecilia.fredriksson@ism.lu.se  

Marie Ledendal

Koordinator

marie.ledendal@isk.lu.se

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2022-10-14