Hoppa till huvudinnehåll
Tre studenter som sitter på kajen i Helsingborg och blåser såpbubblor. Foto.

Den utforskande staden

Den utforskande staden

Campus Helsingborgs forskare är engagerade i projektet Den (ut)forskande staden. Projektet är ett samarbete mellan Helsingborgs stads förvaltningar, bolag och akademin.

Projektet arbetar i en rad så kallade labb med olika fokusområden. Målet är att genom dessa labb skapa förutsättningar för invånare, offentliga organisationer, näringsliv och den idéburna sektorn att utforska gemensamma lösningar och innovationer som i förlängningen ska leda ökad livskvalité för medborgarna i Helsingborgs stad.

Samtliga av stadens förvaltningar ingår i ett eller flera hypoteslabb och Lunds och Linköpings universitet är påkopplade för att forska kring både projektet i sin helhet såväl som kring de så kallade hypoteslabben.

Projektet är uppdelat i fem lab varvid Lunds universitet ingår i fyra av dessa.

Invånarlabbet

Undersöker hur fler invånare kan engageras i samhällsutveckling? utgörs av Stadsledningsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Helsingborgs hem. Asta Cepaite Nilsson och Marja Åkerström, båda från institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg, Lunds universitet, medverkar i projektet.

Hypoteslabbet Demensvänligt Helsingborg

Fokuserar på vilka förutsättningar som krävs för att skapa ett demensvänligt samhälle. Medverkande forskare är Lisa Ekstam, institutionen för hälsovetenskaper, och Yvonne Johansson, socialhögskolan, Lunds Universitet. Medverkande förvaltningar och bolag är Vård och omsorgsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Statsledningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Helsingborgshem.

Hypoteslabbet Gestaltad livsmiljö

Undersöker och testar stadens interna samverkan kring stadsplanering. Medverkande förvaltningar i labbet är Kulturförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Miljöförvaltningen. Medverkande forskare är Per-Johan Dahl och Ida Sandström, båda från Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet samt Johan Alvehus, Institutionen för service management, Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Datalabbet

Handlar om att utforska de juridiska och etiska möjligheterna för en stad att samköra invånardata för att på ett bättre sätt förstå invånarnas komplexa behov. Forskarna Jonas Ledendal, Lund universitet, och Sara Leckner, Malmö universitet, är medverkande. Förvaltningar och bolag som är medverkande i labbet är Arbetsmarknadsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen, Stadsledningsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och Helsingborgshem.

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2022-10-14