Skip to main content
Två studenter på en brygga i Helsingborg. Båda ler. Foto.

Kunskap och forskning till nytta för samhället

Impact stories

Vår kunskap och forskning ska komma samhället till nytta. Ett sätt är genom innovation – när forskningen leder fram till nya arbetssätt, metoder, processer, tjänster eller produkter som skapar värde. Det kan göra skillnad i människors liv, men också öka konkurrenskraften, gynna samhällstillväxten och bidra till fler arbetstillfällen.

Vi står inför stora globala utmaningar inom miljö och klimat, hälsa, migration, digitalisering och demografiska förändringar. Som ett fullskaligt universitet har Lunds universitet goda förutsättningar att möta dessa samhällsutmaningar genom att utnyttja ämnesbredden, tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med omvärlden.