Skip to main content
Bild på förvaringsskåp för paket. Foto.

Paketen möter dig där du är

Paketen möter dig där du är

Den växande e-handeln ställer höga krav på logistiken i städerna, inte minst när det gäller den sista milen i leveranskedjan. Gemensam infrastruktur, paketautomater, digitala lås, cykelbud och delningsekonomi kan bidra till att lösa samhällets logistikutmaningar, tror Klas Hjort och Daniel Hellström.

Den sista biten av transporten är en utmaning för distributörerna. Många fordon slåss om utrymmet på de trånga gatorna i stadskärnan. Samtidigt förväntar sig ofta konsumenterna att paketen levereras på ett snabbt, bekvämt och miljömässigt hållbart sätt.

– I städerna finns många olika distributionsnätverk. När 40–50 lastbilar kör samtidigt inne i staden är det väldigt svårt att samordna logistiken, säger Daniel Hellström, universitetslektor i förpackningslogistik och forskningsledare för ReLog – en forskargrupp inom handels- och citylogistik.

– Det behövs en gemensam infrastruktur för leveranser i staden och nya affärsmodeller som genererar nytta för användaren, fortsätter Klas Hjort, biträdande universitetslektor i förpackningslogistik.

Nyligen arrangerade forskargruppen ett hackaton, där de tävlande lagen fick skapa nya lösningar på den sista milen av leveransen. Många av de medverkande var studenter, som fick anta utmaningar från Helsingborgs stad, Handelsrådet, Ikea, Postnord och MQ. Interaktionen mellan företag, forskare och studenter har ett stort värde i sig, menar Klas Hjort och Daniel Hellström.

– Ett hackaton är ett innovationsprojekt och det är den typen av aktiviteter vi gör. Vi skapar ny kunskap, men värdet är ingenting om den inte sprids till omvärlden, säger Daniel Hellström.


I samarbete med e-handelsföretag, Helsingborgs stad och Postnord har forskarna placerat ut paketautomater på Campus Helsingborg och kontorshotellet Mindpark, för att få kunskap om hur de används. Tekniken bygger på ett system som Postnord använder i Danmark. När distributören har levererat ett paket får kunden en avisering via en app.

– Paketautomater är en sista milen-leverans som känns helt självklar idag. Det är en explosion i e-handeln och paketautomater ger mer tillgänglighet, flexibilitet och valfrihet. Samtidigt kan de bidra till en hållbar utveckling, säger Daniel Hellström.

Paketautomater på landet

Men det är viktigt att inte göra samma misstag som i andra länder, där man har låst paketautomaterna till särskilda distributörer, enligt Klas Hjort och Daniel Hellström. Om alla företag använder olika system är det inte något som kunden vinner på, menar de.

Paketautomaterna kan fungera som ett komplement till andra leveransalternativ och utöka kapaciteten för logistikföretagen.

– Idag hanterar Postnord en halv miljon paket per dag och de räknar med att leverera två miljoner paket dagligen, i snitt, år 2025. Tänk dig då hur det kommer att bli under Black Friday, säger Daniel Hellström.

En fördel med paketautomater är att de kan stå i princip var som helst. Fastighetsbolaget Wihlborgs kommer att ha en paketautomat i det nya bostadsområdet Oceanhamnen i Helsingborg, eftersom det ger ett ökat värde för de boende.

Nu arbetar forskargruppen med paketautomater i glesbygden, i Mjöhult utanför Helsingborg. Där samarbetar de med byaföreningen och har dialoger med byborna.

– I Mjöhult finns inga tjänster kring paketleveranser. Glesbygden avfolkas eftersom servicen minskar. Om de får tillbaka mer service blir det också effekter på hur glesbygden kan fortleva, säger Klas Hjort.

Nya sätt att konsumera

De närmaste fem åren tror Daniel Hellström och Klas Hjort att vi kommer att få se mycket mer av paketautomater och hemleveranser med hjälp av digitala lås. Många konsumenter är miljömedvetna och det kommer att bli fler cykelbud framöver, tror de.

– Genom digitala lås kan matleverantören Mathem låsa upp din dörr och ställa in maten direkt i ditt kylskåp. Om du kan få en effektiv hemleverans blir den också mer miljövänlig, säger Klas Hjort.

I USA finns affärsmodeller som innebär att kunderna hjälper varandra med att till exempel hämta varor i matbutiken, berättar han. Handeln mellan konsumenter, C2C, och delningsekonomin är något som Daniel Hellström och Klas Hjort tror kommer att öka.

– Kanske vill du låna ut dina verktyg och ha möjlighet att lämna dem i en paketautomat. I framtiden kommer det att handla mer om att godset möter dig där du är. Om du åker till Orust och behöver motordelar till båten kan du hämta dem på plats. Vårt konsumtionsbeteende förändras och nya tjänster växer fram, säger Daniel Hellström.

Text: Eva Nelsson

Fakta: ReLog


Information om ReLog:  

  • Deltagande innovationer och företag: Fyra.
  • Publikationer: 34.
  • Finansiärer: tre.
  • Offentliga föredrag: mer än 50 stycken.
  • Antal forskare i projektet: 9.
  • Antal doktorander i projektet: tre.
  • Arrangerade evenemang: fler än 30 stycken. 
  • Samverkan med företag: fler än 50 samarbeten. 
  • Konferensnärvaro: närvarande på fler än 20 konferenser. 
  • Arrangerade hackatons: Ett. 

Forskargrupp: ReLog

Daniel Hellström

Forskningsledare
daniel.hellstrom@plog.lth.se 

Pernilla Derwik

pernilla.derwik@plog.lth.se
046-222 01 46 

Klas Hjort

klas.hjort@plog.lth.se 

Mats Johnsson

mats.johnsson@plog.lth.se 

Stefan Karlsson

stefan.karlsson@oriflame.se 

Camilla Nyquist Magnusson

camilla.nyquist@plog.lth.se

John Olsson

john.olsson@plog.lth.se

Henrik Sternberg

henrik.sternberg@plog.lth.se

Yulia Vakulenko

yulia.vakulenko@plog.lth.se

Page Manager: sanna.trygg@ch.lu.se | 2021-05-02