Skip to main content

Institute for Public Affairs

Institute for Public Affairs (INSPA)

Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning och dialog med fokus på politik och förvaltning.

Institutet drivs som ett fakultetsgemensamt initiativ vid Lunds universitet och verkar som en mötesplats för forskare med flera från hela Sverige. 

Bakom institutet står samhällsvetenskapliga fakulteten och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Länk till institutets hemsida.

Page Manager: sanna.trygg@ch.lu.se | 2021-09-13