Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationens betydelse för framgång

Mats Heide leder forskningsprojektet om kommunikationens betydelse i privata och offentliga organisationer. Foto: Eva Nelsson


Forskare i strategisk kommunikation undersöker vilken betydelse kommunikationen har för till exempel varumärkesbyggande, kriser, förändringar och opinionsbildning. I samarbete med Helsingborgs stad och Sveriges Kommunikatörer driver Campus Helsingborg projektet "Den kommunikativa organisationen".


Bland de elva företag och organisationer som medverkar i projektet syns etablerade varumärken som IKEA och Eon, men också offentliga verksamheter som Polismyndigheten och Malmö stad. Flera av organisationerna har mer än 20 000 medarbetare.

– I så stora organisationer kan det vara en utmaning att hålla ihop kommunikationen. Vi intervjuar chefer, medarbetare och kommunikatörer och känner dem på pulsen: Vilka utmaningar står ni inför och hur fungerar det kommunikativa stödet i organisationen? säger Mats Heide, forskningsledare och professor i strategisk kommunikation.


Stockholms stad arbetar för att bygga förtroende gentemot alla målgrupper i staden. Foto: Henrik Trygg


Mats Heides forskningsområde är organisationskommunikation med ett internt perspektiv. Han har forskat om kriskommunikation och förändringskommunikation och gav nyligen ut boken Krisen inifrån tillsammans med Charlotte Simonsson.

– Oavsett om det gäller en kris eller en förändring är det samma processer som pågår inom organisationen. Det skapas osäkerhet bland medarbetarna när de inte vet vad som kommer att hända framöver, säger han.

Under projektets gång har de elva organisationerna fått möjlighet att träffas och dela med sig av sina erfarenheter under konferenser vid Campus Helsingborg.

– NCC har berättat om hur de har slagit ihop HR- och kommunikationsavdelningen till en enhet med en gemensam kommunikationsdirektör. Även Helsingborgs stad har varit med och presenterat sitt varumärkesarbete, säger Mats Heide.

Forskningsrapporterna lyfter fram goda exempel, men tar även upp utmaningar som organisationerna står inför, berättar han. Forskarna följer bland annat Stockholms stads arbete med att bygga förtroende gentemot sina målgrupper. Hur bemöter staden sina medarbetare, brukare, turister, elever och föräldrar?

– Stockholms nya vision är "Ett Stockholm för alla". Staden arbetar mycket med bemötande och deras HR- och kommunikationsavdelning arrangerar utbildningar för att stärka det kommunikativa ledarskapet.

Kontakt

Mats Heide, forskningsledare
mats.heide@isk.lu.se, 042-35 66 14


Text: Eva Nelsson


Forskningsrapporter

Delrapport 1 – En diskussion av begreppet

I den första rapporten ligger fokus på att undersöka konceptet "den kommunikativa organisationen" och ge förslag på hur begreppet kan utvecklas framöver.

Den kommunikativa organisationen – en diskussion av begreppet (pdf)
Bläddra i delrapport 1 på issuu.com

Delrapport 2 – Kommunikationsklimat: En verksamhetskritisk resurs

I den andra delrapporten diskuteras hur kommunikationsklimatet skapar värde för organisationer. Författare till rapporten är Sara von Platen.

Kommunikationsklimat: En verksamhetskritisk resurs (pdf)
Bläddra i delrapport 2 på issuu.com

Delrapport 3 – Uppfattningar om kommunikation och kommunikatörer i organisationer

I den tredje delrapporten får vi ta del av hur kommunikation och kommunikatörer uppfattas inom organisationer. Författare till rapporten är Mats Heide.

Uppfattningar om kommunikation och kommunikatörer i organisationer (pdf)
Bläddra i delrapport 3 på issuu.com

Delrapport 4 – Synen på ledningens, chefers och medarbetares kommunikation

Den fjärde rapporten från forskningsprojektet Kommunikativa organisationer fokuserar på hur ledning, chefer och medarbetare ser på sin egen och på varandras kommunikation. Författare till rapporten är Charlotte Simonsson.

Synen på ledningens, chefers och medarbetares kommunikation (pdf)
Bläddra i delrapport 4 på issuu.com

Delrapport 5 – Den mediala spegelbilden – värdeskapande och medierepresentation

Den femte rapporten från forskningsprojektet Kommunikativa organisationer fokuserar på medierepresentation och värdeskapande. Författare till rapporten är Howard Nothhaft.

Den mediala spegelbilden – värdeskapande och medierepresentation (pdf)
Bläddra i delrapport 5 på issuu.com

Delrapport 6 – Röster om den kommunikativa organisationen

I Delrapport sex summeras forskningsprojektets kvalitativa studie.

Röster om den kommunikativa organisationen (pdf)
Bläddra i delrapport 6 på issuu.com

Slutrapport – Den kommunikativa organisationen

I slutrapporten summeras forskningsprojektet och du får sju steg mot att skapa en kommunikativ organisation.

Slutrapport: Den kommunikativa organisationen (pdf)
Bläddra i slutrapporten på issuu.com

Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter

Heide, M., Simonsson, C., von Platen, S. & Falkheimer, J. (2018). Expanding the scope of strategic communication: Towards a holistic understanding of organizational complexity. International Journal of Strategic Communication, 12(4), 452–468.

Läs mer

Falkheimer, J., Heide, M., Nothhaft, H., von Platen, S., Simonsson, C. & Andersson, R. (2017). Is strategic communication too important to be left to communication professionals?: Managers' and coworkers' attitudes towards strategic communication and communication professionals. Public Relations Review, 43(1), 91–101.

Läs mer

Falkheimer, J., Heide, M., Simonsson, C., Zerfass, A. & Verhoeven, P. (2016). Doing the right things or doing things right?: Paradoxes and Swedish communication professionals' roles and challenges. Corporate Communications: An International Journal, 21(2), 142–159.

Läs mer

Den kommunikativa organisationen

Syftet med forskningsprojektet är att fastställa kommunikationens betydelse för verksamheters framgång och hur väl de når sina mål.

Studien fokuserar på två huvudteman:
- Förtroende och ambassadörskap
- Ledning, ledarskap och medarbetarskap

Projektet löper under 2014–2017.

Deltagande organisationer

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-03-06