Our Future City

Campus Helsingborgs bidrag till H22

Our Future City - Campus Helsingborgs bidrag till H22

Under fem veckor år 2022 arrangeras den internationella stadsmässan H22 i Helsingborg. Lunds universitet bidrag är ett vetenskapligt samtalsforum vid namn Our Future City. Syftet är att från ett forskningsperspektiv vidare utforska de ämnen som diskuteras inom H22, frågor med relevans för framtidens städer och samhällen.

Our Future City arrangeras den 7 juni till den 10 juni 2022 på Campus Helsingborg. Forskare har möjlighet att organisera workshops, seminarier och debatter. Our Future City har en internationell prägel och programmet kommer att vara tvär– och populärvetenskapligt. Målet är inte att diskutera hur Helsingborgs framtid ska se ut utan hur framtiden för globala städer kan bli. Talare och deltagare kan därför bjudas in från hela Sverige och inte minst – hela världen.

En projektgrupp som arbetar med Our Future City är tillsatt och består av representanter från Lunds universitet vid Campus Helsingborg:

  • Cecilia Cassinger, docent vid Institutionen för strategisk kommunikation
  • Torleif Bramryd, forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap
  • Magnus Adenskog, samverkansansvarig
  • Jan Abrahamsson, verksamhetsledare Sopact
  • Sanna Trygg, kommunikationsansvarig

Om du planerar eller har en idé för en programpunkt alternativt vill bjuda in profilerade talare, ta kontakt med oss via Magnus Adenskog, Magnus.adenskog@ch.lu.se.

FAQ

Our Future City är Campus Helsingborgs bidrag till den internationella stadsmässan H22 som arrangeras av Helsingborg stad. 7-10 juni 2022 har du som forskare möjlighet att organisera seminarier, workshops och debatter. De primära målgrupperna är allmänheten, professionsutövare  och vetenskapssamhället. Exempelvis kan du som forskare arrangera en dagskonferens där du och forskarkollegor från Europa diskuterar ett visst ämne för att på kvällen delta i ett mingel med bredare publik bestående av en intresserad allmänhet och professionsutövare.

Deltagare i H22 är representanter från näringsliv, offentliga verksamheter, föreningsliv, akademi samt allmänheten.

H22 pågår i hela Helsingborg. Stadsbilden kommer att rymma olika tematiska paviljonger och en rad testbäddar. Olika aktiviteter är planerade runt om i staden som studieturer och rundvandringar.

Campus Helsingborg är en av flera partners. Andra partners är Afry, Boklok (Skanska och IKEA), Region Skåne, IKEA, Superlab, och Sweco.

Vad är H22?

Vad är H22?

H22 är samlingsnamnet för den internationella stadsmässa som arrangeras av Helsingborg stad från den 30 maj till den 3 juliSyftet med stadsmässan är att lyfta frågor som rör framtidens städer ur en rad olika perspektiv. Varje vecka har ett specifikt tema.

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2021-04-30