Our Future City

Campus Helsingborgs bidrag till H22

Our Future City - Campus Helsingborgs bidrag till H22

Under fem veckor år 2022 arrangeras den internationella stadsmässan H22 i Helsingborg. Lunds universitet bidrag är ett vetenskapligt samtalsforum vid namn Our Future City.

Syftet är att från ett forskningsperspektiv vidare utforska de ämnen som diskuteras inom H22, frågor med relevans för framtidens städer och samhällen.

Our Future City arrangeras den 7 juni till den 10 juni 2022 på Campus Helsingborg. Forskare har möjlighet att organisera workshops, seminarier och debatter. Our Future City har en internationell prägel och programmet kommer att vara tvär– och populärvetenskapligt. Målet är inte att diskutera hur Helsingborgs framtid ska se ut utan hur framtiden för globala städer kan bli. Talare och deltagare kan därför bjudas in från hela Sverige och inte minst – hela världen.

För mer information eller allmänna frågor, mejla sanna.trygg@ch.lu.se (projektledare för Our Future City)

Our Future City 

One week of academic talks, discussions, and workshops focusing on the 2030 Agenda sustainable development goal 11 on sustainable cities and communities. The event is held at Lund university in Helsingborg 7-10:th of June 2022.

  • Tuesday (7:th of June 2022) Theme: Citizen participation and resistance

The theme of this day will reflect upon issues concerning participatory democracy, the city and its citizens. The discussions will focus on democracy, the public sector, change and creativity. How can citizens participate in decision-making at grassroot level? What actions are needed to strengthen social cohesion among communities and a common identity in cities?  What kind of leadership will take us further on?

The aim of this day is to contrast perspectives in order  explore new ways of dealing with these issues.

Keywords: Democracy, politics, communication, city branding, leadership, management, participation, co-creation, collaboration, resistance, social sustainability, social cohesion, public sector, grassroots movement, activism, protest.

  • Wednesday (8:th of June 2022) Theme: Green urban growth or degrowth

What is needed to shape a responsible industry transformation and growth? How can the cohesive, sustainable and resilient economy take form? What is to expect of the transition to a more equitable economy in terms of productivity and growth?

During this day the agenda will reflect upon questions related to consumption, anti-consumption, growth, and de-growth. These issues will be discussed in light of new behaviours emerging in the post-pandemic area and digitalisation.

Keywords: Growth, degrowth, global commons, global, regional and local cooperation, circular economy, consumption, anti-consumption, logistics, fashion, culture, capitalism, globalization, digitalisation.

  • Thursday (9:th of June 2022) Theme: Urgent urban challenges

How can we use social innovation for social transformation? What kind of innovations are needed to engage and inspire us to shape a sustainable tomorrow? How can smart technology and artificial intelligence solve challenges related to virus spread and increasing and ageing  populations in cities?

The theme addresses urban global challenges and how they are interconnected. Special attention is paid to health, smart technology, and artificial intelligence.

Keywords: Innovation, artificial intelligence, health, competence provision, smart technology, care, health, IoT, public sector.

  • Friday (10:th of June 2022) Theme: Urban development and decay

What will urban place and space look like in the future? Who is the urban landscape constructed for? How will it be used? What solutions are to be found when it comes to equity, safety, wellbeing, and diversity? How can we live together?

The final theme of the week brings together issues related to sustainability and including urban planning, architecture, and place making in the search of the question of how we can live together in an equitable and sustainable manner.

Keywords: Place making and development, safety, urban planning, architecture, green and blue surfaces,  inclusion, equity, gender, diversity, segregation, cosmopolitanism, town center, tourism, waste, decay.

Vad är H22?

Vad är H22?

H22 är samlingsnamnet för den internationella stadsmässa som arrangeras av Helsingborg stad från den 30 maj till den 3 juliSyftet med stadsmässan är att lyfta frågor som rör framtidens städer ur en rad olika perspektiv. Varje vecka har ett specifikt tema.

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2021-04-30