Hoppa till huvudinnehåll
Staplade containrar. Foto.

ReLog

Handels- och citylogistik

ReLog: handels- och citylogistik

Konkurrensen hårdnar för handelsföretagen och effektiv logistik är i många fall helt avgörande för distributionen av produkter och tjänster. ReLog är en innovativ miljö för att utveckla morgondagens handels- och citylogistik.

ReLog är ett samarbete mellan Lunds universitet, Helsingborgs stad, Familjen Helsingborg, VINNOVA och näringslivet i Helsingborg.

Handelslogistik

Handeln är en central del i det svenska näringslivet och som under årens lopp fått allt större samhällsekonomisk betydelse. Idag sysselsätter handeln i Sverige 500 000 personer, och utgör cirka tio procent av Sveriges BNP.

Logistiken är en viktig del inom handeln. En effektiv logistik för att kunna distribuera produkter och tjänster, är i många fall helt avgörande för att framgångsrikt kunna bedriva handel. Det gäller både inköp, transport, mellanhändernas roll och funktion, lagerhållning, förpackningar och övrig hantering av den fysiska varan.

Citylogistik

Citylogistik har under de senaste två årtionden varit är ett område av växande intresse för både forskare och kommunala myndigheter. Citylogistik skiljer sig från den allmänna logistiken eftersom den lägger mer vikt vid konsolidering, distribution och transport av varor "den sista milen" till stadskärnorna, samtidigt som hänsyn tas till begränsningar i statsmiljön, stadstrafiken, utsläpp och energiförbrukning.

ReLogs webbplats

Projekt

(Länkar till projektens webbsidor)

Projekt: E-handelns värdeskapande returprocess

Kontakt

Daniel Hellström

Forskningsledare
daniel.hellstrom@plog.lth.se 

Mats Johnsson

mats.johnsson@plog.lth.se  

Klas Hjort

klas.hjort@plog.lth.se 

Henrik Sternberg

henrik.sternberg@plog.lth.se 

Pernilla Derwik

pernilla.derwik@plog.lth.se
046-222 01 46 

Yulia Vakulenko

yulia.vakulenko@plog.lth.se 

Stefan Karlsson

stefan.karlsson@oriflame.se 

Camilla Nyquist Magnusson

camilla.nyquist@plog.lth.se 

John Olsson

john.olsson@plog.lth.se

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2022-10-14