Skip to main content
Bild tagen ovanfrån på tre studenter som studerar. Foto.

Människa och teknik i samspel

Människa och teknik i samspel

Det är inte alltid man vet exakt vad det är man behöver eller vill ha. Det kan vara ett nytt datasystem som ska vara lätt att använda eller ett hus som ska byggas energismart. Beställare behöver ofta hjälp och den hjälpen ska ingenjörer kunna ge.

På Campus Helsingborg håller ett center på att formas som kommer erbjuda ingenjörsutbildningarna en samlad kompetens och goda utbildningslösningar för den kunskap som de behöver utöver den tekniska.

– Ingenjörer måste bli bättre på att förstå sina kunder och på att hjälpa kunden förstå vad den behöver, säger Christin Lindholm, koordinator för den nya center-satsningen på Campus Helsingborg och programledare för högskoleingenjörsutbildningarna i datateknik och elektroteknik med automation.

Användaren i fokus

Christin Lindholm tar upp exemplet med att det inom sjukvården finns många journalsystem som egentligen inte är designade utifrån hur de faktiskt används och därmed fungerar dåligt, speciellt i stressiga situationer. Detta kan bero på att beställaren inte riktigt vet vilka de egentliga behoven är i organisationen och vilka krav som de därmed ska ställa på systemet. Datateknikern ska då, enligt Christin Lindholm, kunna hjälpa till att kartlägga behoven hos dem som verkligen kommer att använda systemet.

– Datateknikerna behöver kunnande om hur systemet används, vad det är bra till och vilka problem det ska lösa. Är systemet som kunden nu använder, eller vill ha, egentligen det rätta eller finns det bättre lösningar? Det är viktigt att man tidigt tar in användarna och testar systemet – ungefär som att man inom andra områden bygger en prototyp som användaren får testa – och på så sätt fångar upp många problem.

Icke-tekniska kompetenser

När studenterna på ingenjörsutbildningarna gör sina första projektarbeten ute på företag får de öva på att förklara vad de gör för personer som inte är tekniskt insatta, eller på att skriva manualer så att vem som helst förstår. Detta är också ett led i att lära tekniker och icke-tekniker att kommunicera med varandra.

– När vi tittar på våra kursbeskrivningar ser vi att det tekniska innehållet är väldigt väl specificerat, medan allt det andra som våra ingenjörer ska kunna – de icke-tekniska ingenjörskompetenserna – inte är det, säger Christin Lindholm.


Ingenjörsutbildningarnas icke-tekniska kompetenser innefattar, förutom att kunna hjälpa beställare, kunskap om hållbarhets- och etiska aspekter. Utbildningen ska också förbereda studenterna i att kunna skriva rapporter, presentera idéer och resultat för andra icke-tekniker, och i att kunna jobba i team och i multikulturella sammanhang.

– Allt detta ser vi att ingenjörer generellt behöver för att kunna göra ett bra arbete. Därför vill vi stärka ingenjörsutbildningarna inom detta område.

Ett nytt kompetenscenter på Campus Helsingborg

Christin Lindholm och hennes kollegor har nu påbörjat arbetet med att bygga upp ett center där de samlar all kompetens kring de icke-tekniska ingenjörskompetenserna och där de ska utveckla nya utbildningsmoment. Centret är en av Campus Helsingborgs fem strategiska satsningar med finansiering under fem år.

– Vi inventerar nu vilka behov och möjligheter som finns för centret, och hur en påbyggnadsutbildning ska se ut samt vilka kontakter man behöver till den, berättar Christin Lindholm. Vi kommer att ta in forskare och lärare från andra fakulteter, det finns många som skulle kunna bidra på olika sätt.

Christin Lindholm ser också att det finns många företagare runt om som skulle vara intressant att plocka in i olika sammanhang. Redan idag samverkar man med ett flertal företag i samband med exempelvis studenternas projektarbeten.

En utbildning som kan hjälpa alla ingenjörer

– Om fem år ska centret vara etablerat och då ska det finnas ett färdigt förslag på en påbyggnadsutbildning som ska vara öppen för våra högskoleingenjörer, men även för andra på kandidatnivå. Då har vi satt samman de kontakter som behövs och visar var och hur man lägger in de olika momenten i ett utbildningspaket. Dessutom kommer vi lägga in olika undervisningsformer och visa hur man kan aktivera studenterna.

Till en början utvecklas utbildningen för högskoleingenjörer på Campus Helsingborg. Därefter hoppas Christin Lindholm att de kan lyfta den till en mer generell nivå så att utbildningen kan stå modell för liknande utbildningar i icke-teknisk kompetens.

– De icke-tekniska ingenjörskompetenserna kan låta som självklarheter, men tyvärr är det inte så, säger Christin Lindholm. Fortfarande ser vi nya system som inte är tillräckligt anpassade till användarna.

Text: Pia Romare

Core of Extended Engineering

  • Kompetenscentret är en strategisk satsning vid Campus Helsingborg.

  • Förutom påbyggnadsutbildning för ingenjörer kommer centret att satsa på tvärvetenskapliga projekt och att knyta till sig mer forskning.

  • Senare kan även teknisk uppdragsutbildning för icke-tekniker bli aktuell.

Page Manager: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-09-19