23

June

Ngā Tohunga Whakatere: The Navigators - planetarium show

Ngā Tohunga Whakatere: The Navigators - Moko
Tid: 2022-06-23 12:00 till 16:00 Övrigt

Ngā Tohunga Whakatere: The Navigators

När det är dag i Sverige är det natt på Nya Zeeland, och övärlden runt omkring. När det är sommar i Sverige är det vinter på Nya Zeeland.

Enligt ursprungsfolket, Maorierna, på Nya Zeeland börjar det nya året när Matariki (stjärnhopen som vi kallar Plejaderna) reser sig på midvinterns natthimmel. För första gången någonsin kommer Aotearoa Nya Zeeland att fira Matariki med en allmän helgdag fredagen den 24 juni 2022.

Planetariet i Vattenhallen firar det maoriska nyåret, Te Mātahi o te Tau, den 23 juni genom att bjuda våra besökare på en planetarieshow. 
 

Flyg genom rymden, följ stjärnorna, korsa jordens största hav med Moko och hennes förfäder.

Ngā Tohunga Whakatere: The Navigators är en planetarieshow som berättar historien om Nya Zeelands tidiga navigatörer genom unga flickan Mokos ögon.

I filmen berättas historien om maorisk/polynesisk och europeisk navigation på en resa över havet, mot Aotearoa Nya Zeeland. Med Moko står vi bredvid navigatörerna, utforskar deras traditioner, och får lyssna till deras kunskap och tradition om rymden. 
 

Visningen Ngā Tohunga Whakatere: The Navigators ges på engelska och är gratis för besökare till Vattenhallen Science Center.

Inträdesbiljett till Vattenhallen krävs. För att reservera plats till en planetariumvisning sänd ett mejl till kontakt@vattenhallen.lu.se (ange The Navigator 23 juni och den tid ni önskar), eller ring 046-222 43 51.

Tid: 23 juni, 2022 kl. 12.00, 13.00, 14.00 och 15.00 
 

Välkomna

 


Ngā Tohunga Whakatere: The Navigators

When it's day in Sweden, it's night in New Zealand, and the archipelago around. When it's summer in Sweden, it's winter in New Zealand.

According to the indigenous people, the Maori, in New Zealand, the new year begins when Matariki (the star cluster we call the Pleiades) rises in the midwinter night sky. For the first time ever, Aotearoa New Zealand will celebrate Matariki with a public holiday on Friday, June 24, 2022.

The planetarium in Vattenhallen celebrates the Maori New Year, Te Mātahi o te Tau, on June 23, by inviting our visitors on a journey in the planetarium.

 

Fly through space, follow the stars, traverse the largest ocean on Earth with Moko, and her ancestors.

Ngā Tohunga Whakatere: The Navigators is a planetarium show that tells the story of New Zealand's early navigators, through the eyes of young girl Moko.

The film tells the story of Maori / Polynesian and European navigation on a journey across the sea, towards Aotearoa New Zealand. With Moko, we stand next to the navigators, explore their traditions, and get to listen to their tradition and knowledge of space.

 

The planetarium show Ngā Tohunga Whakatere: The Navigators is free and in English.

Entrance ticket to Vattenhallen is required. To reserve a place for a planetarium show, send an email to kontakt@vattenhallen.lu.se (write The Navigator 23 June and the time you want), or
call 046-222 43 51.

Time: June 23, 2022, at 12.00, 13.00, 14.00 and 15.00
 

Welcome 

 


See YouTube videos about the film:

The navigator - trailer
The navigator - trailer

The Navigators Trailer

 

The navigator - Meet the Experts
The navigator - Meet the Experts

The Navigators | Meet the Experts

 Om händelsen
Tid: 2022-06-23 12:00 till 16:00

Plats
Vattenhallen Science Center, Planetariet

Kontakt
kontakt [at] vattenhallen [dot] lu [dot] se

Spara händelsen till din kalender