lunduniversity.lu.se

Staff

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Organisation och styrning

Styrelsen

Styrelsen vid Campus Helsingborg har i uppdrag att utveckla, samordna och utvärdera verksamheten vid Campus Helsingborg. Styrelsen ska också samverka med Helsingborgsregionens näringsliv, kommuner och andra organisationer.

Ledamöter i styrelsen

Rektor

Charlotta Johnsson är rektor vid Campus Helsingborg sedan den 1 januari 2021. Rektor har en sammanhållande, strategisk funktion och är chef för Utvecklingsenheten.

Utvecklingsenheten

På Campus Helsingborg finns en utvecklingsenhet med uppdrag att utveckla Lunds universitets verksamhet i Helsingborg. Utvecklingsenheten består av rektor, samverkansansvarig, kommunikationsansvarig, lokalbokare och administrativ chef.

Gemensam verksamhet

Lunds universitets förvaltning ger administrativ service åt bland andra studenter, institutioner och fakulteter. Den gemensamma verksamheten på Campus Helsingborg består av studentservice, bibliotek, leverantör av IT-tjänster, reception, lokalvård och vaktmästeri. Biblioteket tillhör Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och ger service åt alla verksamheter.

Institutioner och motsvarande enheter

På institutionerna bedrivs den största delen av universitetets forskning och utbildning. Verksamheten vid en institution leds av en prefekt. Följande institutioner och motsvarande enheter har verksamhet vid Campus Helsingborg:

Institutionen för kulturvetenskaper
Institutionen för tjänstevetenskap
Institutionen för strategisk kommunikation
Juridiska institutionen
LTH Ingenjörshögskolan
Socialhögskolan

Fakulteter

Högsta beslutande organ vid fakulteterna är fakultetsstyrelserna. Följande fakulteter har verksamhet vid Campus Helsingborg:

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteternas interna webbplats

Juridiska fakulteten
Juridiska fakultetens interna webbplats

Lunds Tekniska Högskola (LTH)
Lunds Tekniska Högskolas interna webbplats

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakultetens interna webbplats