lunduniversity.lu.se

Staff

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Campus Helsingborgs styrelse

Styrelsen vid Campus Helsingborg har i uppdrag att utveckla, samordna och utvärdera verksamheten vid Campus Helsingborg. Styrelsen ska också samverka med regionens näringsliv, kommuner och andra organisationer.

Campus Helsingborgs styrelse är sammansatt av: ordförande, rektor vid Campus Helsingborg, två allmänrepresentanter, representanter från fakulteter och institutioner samt tre studentrepresentanter.

Ledamöter i styrelsen

 • Lena Eskilsson ordförande, prorektor vid Lunds universitet
 • Charlotta Johnsson, rektor, Campus Helsingborg, Lunds universitet
 • Christoffer Edling, dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Annika Olsson, rektor, Lunds Tekniska Högskola (LTH) 
 • Patrik Lindskoug, vicedekan, Juridiska fakulteten
 • Olof Sundin, vicedekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Kristina Åkesson, dekan, Medicinska fakulteten
 • Mattias Wengelin, prefekt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Mozhgan Zachrison, prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation  
 • Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad
 • Carin Stoekman, VD Byggmästar’n i Skåne
 • Mathilda Wicknertz, ordförande studentföreningen Agora
 • Sandy Truong, ordförande Ingenjörssektionen
 • Josefine Gren, studentrepresentant